Yarının Suyu Projesi

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, 2019-2020 döneminde, suyun önemi, günlük hayatta kullanılan suyun farkında olma ve gelecekte su kıtlığının olmaması için günümüzde alınması gereken önlemler hakkında bir bilinçlendirme kampanyasına destek oldu.Bu projede, su tasarrufuna teşvik etmek, su kaynaklarının tükenmesini engellemek için eğitimlerle toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Dünyamız, kullanılabilir su kaynaklarının kontrolsüz tüketimi nedeniyle, gelecekte çok ciddi  susuzluk problemiyle karşı karşıya kalacak. Su, öncelikle yaşamamız için gerekli temel bir madde ve herkesin suya ulaşmaya hakkı olduğu gibi, suyun, korunması, savunulması ve doğru kullanılması, israfın azaltılması ve değerininin geri kazandırılması gerekmektedir.

Yarının Suyu Projesinde,  çocukların geleceği için su kaynaklarının tükenmesini engellemek ve tasarrufa teşvik etmek amacıyla, Türkiye çapında, gönüllü Soroptimist kulüplerin de dahil olacağı şekilde toplumun, özellikle kadınların bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.

TÜİK verilerine göre ülkemizde günlük su tüketimi kişi başı 217 litre olarak saptanmıştır. Su tüketimi temizlik başta olmak üzere ev işlerinde yüksek miktarda gerçekleşmektedir. Finish, 2019 yılı itibariyle, Türk halkını su tasarrufuna teşvik etmek, israfı önlemek ve su kaynaklarının tükenmesini engellemek amacıyla WWF Türkiye’nin gözetimi ve öncülüğü ile National Geographic uzmanlığında “Yarının Suyu” adıyla uzun soluklu bir kampanya düzenlemektedir. Kampanyada; su tasarrufunun geleceğimiz için elzem olduğu; günlük su tüketimi alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekliliği ile evde su israfına sebep olan uygulamalar, önlem önerileri ile anlatılmakta ve suyun geleceğimiz olduğu mesajı verilmektedir.Kampanya iletişimi TV, açık hava, dijital, basın gibi yayın organlarında yapılmaktadır. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu olarak bu geniş çaplı projede başta Finish, National Geographic, İda Eğitim olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile beraber çalışma yürüterek “Yarının Suyu” projesinin toplum eğitimi ayağını üstlenildi. Eğitimlerde standart bir seviyenin sağlanması açısından tek ortak bir sunum kullanıldı. Sunumun en etkili şekilde oluşturulması için İda Eğitim firması ve eğitmenleri ile çalışıldı.
Balat Kültür Evinde,Başkent TEM’de, Türkiye’nin farklı illerinde ki çeşitli İlköğretim okullarında ve liselerde, üniversitelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda verilen eğitimlerle toplamda 2500 den fazla kadın, erkek ve çocuk, suyun önemi ve dikkatli kullanımı konusunda bilinçlendirilmiştir.