SI Uluslararası Soroptimist Örgütü


Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Uluslararası Soroptimist örgütünün bir üyesidir.

Uluslararası Soroptimist Örgütü, 5 federasyona bağlı tüm dünyada 121 ülkede 66.000 üyesi ile kadın ve kız çocuklarının eğitimlerine destek vererek, güçlendirip fırsatlar sağlayarak yaşamlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını yerel,ulusal ve uluslararası ölçekte  yapan bir sivil toplum örgütüdür. 
Adını Latince “sorore - kız kardeş” ve “optima – iyi niyet” kelimelerinden almıştır.

İlk olarak 1921 yılında A.B.D. Oakland şehrinde kurulan Soroptimist kulübü ile başlayan örgüt, zaman içerisinde genişlemiş ve ABD, Kanada ve Avrupa’da açılan kulüpler ile Uluslararası nitelik kazanmıştır. 1928 yılında ise Amerika ve Avrupa Federasyonu kurulmuş ve bu Federasyonların katılımı ile Uluslararası Soroptimist Örgütü ‘’Soroptimist International Association’’ adını almıştır.Bu teşkilat,100 yıldır çok geniş bir coğrafyada, kadın ve kız çocuklarının yaşamlarını ve statülerini iyileştirmek için çalışmakta ve onların haklarını savunmaktadır.

Uluslararası Soroptimist örgütü, SI Americas (SIA), SI Africa (SIAF), SI Europe (SIE), SI Great Britain and Ireland (SIGBI) ve SI South West Pasific (SISWP) olmak üzere 5 Federasyon altında çalışmalarını sürdürmektedir.

Örgüt, dünyayı daha barışçıl, daha adaletli, insan hak ve özgürlüklerine daha saygılı bir yer haline getirmek, gelecek nesillere daha yaşanası bir dünya bırakabilmek için tüm ilgililer, sivil toplum kuruluşları  ve Birleşmiş Milletlerin çeşitli kuruluşları ile birlikte çalışır. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde (ECOSOC) “Genel Danışman” statüsüne sahiptir. ECOSOC Konseyi’ndeki danışmanlık statüsü nedeniyle akredite olduğu Birleşmiş Milletlere bağlı diğer kuruluşlar ile de işbirliği yapabilmektedir. 

Uluslararası Soroptimist Örgütünün Çalışmaları


 

Uluslararası Soroptimist Örgütü, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komitesi  (ECOSOC) bünyesinde her yıl Mart ayında organize edilen Kadının Statüsü Komisyonu’nun (CSW) toplantılarına katılarak, dünya kadınlarının sorunları ile ilgili raporlar sunar ve çözüm yolları konusunda önergeler verir. Ayrıca, bu toplantılarda kadın sorunları ile ilgili toplantılar ve etkinlikler düzenleyerek, Soroptimistlerin bu platformda bilinirliklerini ve görünürlüklerini arttırır. 

Uluslararası Soroptimist Örgütü, dünyanın farklı yerlerinde bulunan Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlarda temsilciler bulundurmaktadır. Bu temsilciler, New York, Cenevre ve Viyana gibi şehirlerde bulunan Birleşmiş Milletler merkezlerinde, Paris’te UNESCO’da, Nairobi’de UNEP’te, Roma’da FAO’da, Bangkok‘ta Escap‘te bulunmakta ve örgütü temsil etmektedirler. Temsilciler, bu kurumlarda yapılan çalışmaları yakinen takip eder ve örgütün ilgili birimlerini bilgilendirir. 
Uluslararası Soroptimist Örgütü Birleşmiş Milletlere ve bağlı kuruluşlarındaki çalışmalarının yanı sıra, kendisine bağlı federasyonlar ile işbirliği yaparak, örgütü için hedeflediği odaklarda kadın ve kız çocuklara yönelik çalışmalar yapar. Örgütün program çalışma alanlarını Uluslararası Program Direktör yönetir. Başlıca çalışma alanları, Uluslararası iyi niyet ve anlayış temelinde, Ekonomik ve Sosyal Gelişim - Eğitim - Çevre - Sağlık - İnsan Hakları ve Kadını Statüsüdür. 
                                     
Uluslararası Soroptimist Örgütü Başkanı her dönem farklı bir federasyondan olmak üzere 2 yıllığına seçilir. Seçilen başkan, yönetimi ile öncelikli çalışma alanlarını belirler ve paylaşır. Uluslararası Soroptimist Örgütü Başkanının belirlediği bu ortak çalışma alanına tüm federasyonlar çalışmaları ile destek verir.  
Uluslararası Soroptimist teşkilatında Türk Soroptimistlerde görev yapmıştır. 

1981- 83 yılları arasında Avrupa Soroptimist Federasyonu Başkanı,1983- 85 yılları arasında Uluslararası Soroptimist teşkilatının Başkanı olarak Sadun Katipoğlu görev yapmıştır. Sadun Katipoğlu’nun yanı sıra çok sayıda Türk Soroptimist Uluslararası Soroptimist teşkilatının yönetsel kademelerinde yer almışlardır.  

Uluslararası Başkanlar ve Dönem Temaları:
2021 -23 Dönemi Uluslararası Soroptimist Federasyon Başkanı Maureen Maguire
Dönem Teması:  ‘’Opening doors to a Bright Future ‘’2019-21 Dönemi Uluslararası Soroptimist Federasyonu Başkanı Sharon Fisher 
Dönem Teması:  ‘’Road to Equality’’Daha Fazla Bilgi İçin: 

Web adresi: www.soroptimistinternational.org 
Facebook: Soroptimist International 
Instagram: Soroptimistglobal 
https://twitter.com/SoroptiTweet
https://www.youtube.com/user/SoroptimistGlobal