Mentörlük Eğitimlerimiz

TSKF 2021-23 Dönemi

“ETKİN MENTORLUK, BAŞARILI MENTEELİK” Eğitimi

Federasyonumuz, kulüp üyelerine yönelik bir mentörlük programı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Eğitimler, TSKF mentörlük koordinatörü Boğaziçi Kulübü üyesi Mirat Tutak tarafından, 14-29 Mart,11-18-25 Nisan ve 19 Haziran 2023 tarihlerinde 90 ar dakikalık oturumlar halinde zoom ortamında, uygulamalı grup çalışmalarını da içeren eğitimler şeklinde gerçekleşmiştir.

Programa Ankara, Boğaziçi, Denizli, Emek, Etiler, Gaziosmanpaşa, Istanbul, Kordon, Marmara, Oran, Seyhan, Şişli, Uludağ ve Karadeniz Ereğli kulüplerinden ortalama yirmi beş üye katılmıştır.

Karşılıklı bilgi alışverişi, deneyimlerden yola çıkarak yapılan paylaşımlar, eğitimin içeriğindeki konuların kendimizi tanıma testleri , anketler ve menteeleri analiz etme becerilerini pekiştiren uygulamalı grup çalışmaları yapılmıştır.

Eğitimlerin en temel amacı mentorluk, menteelik kavramlarının anlaşılması, ikinci temel amacı ise mentorluk becerilerini geliştirerek, TSKF ve Avrupa Soroptimist Federasyonu nezdinde ihtiyaç duyan gençlere mentorluk yapabilmek olmuştur.

Bu durum göz önünde bulundurarak, eğitim içeriğinde mentorluk, koçluk ve danışmanlık kavramlarının farklılıklarını, mentorluğun hangi konularda yapılabileceğini, mentorun içine düşebileceği tuzakları, menteenin ihtiyaçlarını belirleme sürecinin, mentor-mentee ilişki ve iletişimin önemini, mentorla yol almanın yararlarını, mentor ve menteenin ayrı ayrı ve karşılıklı sınırlarının belirlenmesi ve önemini vurgulanmıştır.

Eğitim Programının kapanış toplantısı ise 19 Haziran tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıya eğitime katılan üyeler, TSKF Yönetim Kurulu, SIE Başkan Yardımcısı TSKF GDB Nilgün Pakkan, SIE Burs Komisyonu Başkanı Anna Marie Vermann ve Sıla Aydoğan katılmışlardır.

Toplantıda yapılan genel bir değerlendirmede sonrasında Sıla Aydoğan, SIE Mentörlük Programındaki deneyimlerini anlatmıştır. Karşılıklı geri bildirimler, deneyim paylaşımları ve olumlu duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı oturum ile çalışmalar son bulmuştur.