SIE Avrupa Soroptimist FederasyonuAvrupa Soroptimist Federasyonu 
Soroptimist International of Europe  SIE 

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Avrupa Soroptimist Federasyonunun bir üyesidir.


Soroptimistliğin uluslararası yapısı, ülkeler arası dostlukları geliştirmek, ulusal kimliğimizi ve kültürümüzü tanıtma olanaklarını sunmaktır. Ortak projeler geliştirerek dünyanın ihtiyaç duyulan herhangi bir yerinde güç birliği oluşturarak hizmet verme olanağını ve başarısını sağlamaktır. Türkiye Soroptimist Federasyonu, Avrupa Soroptimist Federasyonunun bir üyesi olarak tüm çalışmalarını SIE ile koordineli olarak yürütür. Gerek yapısal gerekse işlevsel olarak bu federasyona bağlıdır.

Avrupa Soroptimist Federasyonunun ilk kulübü 1924 yılında Paris’te Dr. Suzan Noel tarafından kurulmuştur. Daha sonra Soroptimist kulüpleri kıta Avrupa’sında yaygınlaşmıştır. Farklı ülkelerde kurulan kulüplerin birleşmesi ile ünyonlar, ünyonların ve tek kulüplerin bir çatı altında toplanmasıyla Avrupa Soroptimist Federasyonu kurulmuştur.  

Avrupa Soroptimist Federasyonu (SIE), 43 ülkeden oluşmaktadır.(2021 SIE kayıtlarına göre).Avrupa Soroptimist Federasyonu, Uluslararası Soroptimist örgütü tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ve ortak olarak belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

Federasyon yönetimi ve organlarının yapısı ve çalışmaları, kendisine özel tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiştir. Avrupa Soroptimist Federasyonu Başkanları, 2 yıllık çalışma dönemlerinde, Uluslararası Soroptimist örgütünün belirlediği amaçlar ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Soroptimist Federasyonuna bağlı kulüplerin çalışmalarında kullanmaları için, bütünleştirici bir ana tema seçer ve bu temayı tüm ünyonlara duyurur. (Ünyon tanımı Avrupa Soroptimist Federasyonuna bağlı üye devletlerin federasyonlarını tanımlamaktadır. )

Ünyonlar ve ünyonlara bağlı olmayan tek kulüpler, Soroptimistlerin çalışma alanları olan, eğitim, sağlık, kadının sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesi, kadının insan hakları ve sürdürülebilir çevre gibi genel çalışma alanlarında faaliyetlerini yürütürler. Ayrıca Avrupa Federasyonu Program ve Savunuculuk Ekibi tarafından hazırlanan program çerçevesinde, her yıl 25 Kasım -10 Aralık tarihleri arasında kadına yönelik şiddetle ilgili kampanyalar düzenlenir. 
 Avrupa Soroptimist Federasyonu, Uluslararası Soroptimist örgütünde olduğu gibi uluslararası kurumlarda temsil edilir. Federasyon, Uluslararası Soroptimist örgütündeki gibi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komitede danışmanlık statüsüne sahiptir. Bu statüsü nedeni ile BM ECOSOC tarafından düzenlenen toplantı ve etkinliklerde yer alır. Bu komiteye bağlı olarak her yıl Mart ayında düzenlenen ve dünya kadın politikalarına yön veren Kadının Statüsü Komisyonunun toplantılarına katılır. Bu toplantılar, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesini gibi kadın sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı toplantılardır. 

Federasyon, Avrupa’daki uluslararası kuruluşlardan, Avrupa Konseyi (COE), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği teşkilatı (OSCE) ve Avrupa Kadın Lobisi’nde (EWL) temsilciler bulundurarak burada yapılan çalışmaları izler ve raporlar sunar. 

Avrupa Soroptimist Federasyonu, bünyesindeki ünyonlar ve tek kulüplerce kullanılmak üzere genç kadınlara burs olanakları sunar. Yapılan proje ve etkinliklere maddi destek verir. Genç kadınların kişisel, mesleki ve liderlik becerilerini geliştirici programlar hazırlar. (Liderlik Akademisi ve Mentörlük Programı vb. )  

Savaş ve çatışmalardan en çok etkilenen kesimin kadın ve çocuklar olması nedeni ile savaş ve çatışma mağdurlarına maddi ve manevi destek sağlar. Ayrıca deprem, sel gibi doğal afetlerden etkilenenlere destek sağlamak üzere bütçeden özel bir fon ayırır. 

Her yıl ünyonların Guvernörler (delegeler)  ile temsil edildiği Guvernörler toplantısı yapılır. Toplantıda tüm çalışmalar ve işleyiş değerlendirilir. Bu toplantıda alınan kararlar bağlayıcı niteliktedir. 

Avrupa Federasyonunda, 2 Federasyon Başkanı olmak üzere çok sayıda Türk Soroptimist  yönetimsel görevlerde bulunmuşlardır.

Sadun Katipoğlu 1981-83 Döneminde Ayla Selçuk ise 1999-2001 Döneminde Avrupa Soroptimist Federasyonu Başkanı olarak görev yapmıştır. 
2021 yılının, Uluslararası Soroptimist örgütünün kuruluşunun 100. yılı olması dolayısıyla Avrupa Federasyonu, toplumda kadın ve kız çocuklarının yaşamlarında fark yaratarak öne çıkan 100 Soroptimistin yer aldığı bir liste oluşturmuştur. Bu listede Türk Soroptimistlerde yer almıştır.

100.Yılda 100 Soroptimist Listesinde yer alan Soroptimistler:

Müfide Ferit Tek. 
Sadun Katipoğlu
Sabahat Filmer 
Nüzhet Gökdoğan 
Pakize İzzet Tarzi 
Ayla Selçuk 
Emine  Perviz Erdem 
Yıldız Belger
Peyman Eren 
Diler Aslan

Avrupa Soroptimist Federasyonunun Başkanları ve Dönem temaları
2021-23 Dönemi Başkanı: Carolien Demey 
2019-21 Dönem Başkanı: Anna Wszelaczynska
2019-2021 ve 2021-2023 Dönem Temaları ‘’We Stand Up for Women’’ Web adresi: www.soroptimisteurope.org
Facebook: Soroptimist International Europe 
İnstagram: Soroptimisteurope 
https://twitter.com/Soroptimisteurope
https://www.youtube.com/user/SoroptimistEurope