Misyon

Misyon

Soroptimistler kadınların ve kızların yaşamlarını ve statülerini eğiterek, güçlendirerek  ve fırsatlar sağlayarak değiştirirler.

Vizyon

Kadınların ve kız çocuklarının bireysel ve kolektif potansiyellerine ulaşacak, özlemlerini gerçekleştirecek ve dünya çapında güçlü, barışçıl topluluklar yaratmada eşit bir sese sahip olacakları fırsatları yaratmak

İlkeler

  • Kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi

  • Etik standartlar

  • Herkes için insan hakları

  • Uluslararası anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesiyle eşitlik, kalkınma ve barışa dayalı bir yaşam