Ulusal Yapı
TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU  

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, tüzel kişiliği olan Soroptimist Kulüplerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yapıdır. 
Kamu Yararına Dernek statüsündedir. 

Türkiye’de ilk Soroptimist kulübü, Sayın Müfide Ferit Tek’ in girişimleri sonucu 1948 yılında İstanbul Soroptimist Kulübü adıyla kurulmuştur.
1951 yılında Ankara Soroptimist Kulübünün kurulması sonrasında, 1953 yılında İstanbul ve Ankara Kulüpleri, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Birliği çatısı altında faaliyetini sürdürmüşlerdir.  

Aynı yıl 1630 sayılı Dernekler Yasası uyarınca Birliğin adı Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu olarak değiştirilmiştir. 
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonunun organları, seçilme, çalışma, sorumluluk ve yetkileri kendi Tüzük ve İç Yönetmeliğinde yer almaktadır.

TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU YAPISI ve ORGANLARIGenel Kurul: 


Genel Kurul, Federasyonun en yetkili karar organıdır. Kulüplerin, TSKF Genel Kurulunda her Kulübün temsili için seçilen üçer delegeden oluşur. Her yıl delegelerin katıldıkları Genel Kurul toplantısı yapılır ve bu toplantıda Federasyon çalışmaları değerlendirilir ve alınması gereken kararlar alınır. 

Yönetim Kurulu: 

Yönetim Kurulu, TSKF’nin yönetim ve yürütme organıdır. Yönetim Kurulu bir Başkan, bir Başkan vekili, üç Başkan Yardımcısı, bir Sayman, bir Sekreter olmak üzere yedi asil üyeden oluşur. Federasyonun tüm çalışmaları yönetim kurulunca yürütülür.

Denetim Kurulu:

Denetim kurulu, genel kurulca seçilir ve üç asıl üyeden oluşur. Denetim kurulu, bir yılı geçmeyen aralıklarla Federasyon hesaplarını ve çalışmalarını inceler ve rapora bağlar.

Hakem Kurulu:

Hakem Kurulu karar ya da yürütme organı olmayıp TSKF Başkanı tarafından talep edilen konularda görüşlerini bildirir. En az biri hukukçu olmak üzere 5 üyeden oluşur. 

Teknik Komisyonlar:

Tüzük Komisyonu, Mali Komisyon, Yayma Komisyonu ve Burs Komisyonu

Tüzük Komisyonu hukuksal alanda, Mali komisyon ise finans alanında Federasyon çalışmalarına destek verir.
Yayma Komisyonu Soroptimistliğin yaygınlaşmasında ve güçlendirilmesi alanında, Burs komisyonu ise Federasyon tarafından verilen burslar ve diğer eğitim destekleri konularında çalışmalar yapar.

Guvernörler:

Guvernörler, Avrupa Federasyonu (SIE) düzeyindeki Guvernörler toplantılarında ( SIE Genel Kurulunda ) Federasyonu temsil ederler. Toplantılara veya elektronik oylamalara katılarak gündem maddeleri konusunda Federasyonun görüşlerini bildirirler.

 Program ve Savunuculuk Ekibi: 

Soroptimistliğin amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmet alanlarında yapılan proje, etkinlik ve savunuculuk faaliyetlerine destek verir. Avrupa Federasyonu ile koordineli çalışır. 

Çalışma Grupları. (Ad-Hoc):

Federasyona ve Kulüplere eğitim, sağlık, kadın hakları, ekonomik ve sosyal güçlenme,  sürdürülebilir çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği, iletişim, kurumsal bellek vb. konularda proje ve etkinliklerin hazırlanmasında yardımcı olur. 

Editör: 

Federasyon yayınlarından sorumludur. 

TOPLUM EĞİTİM MERKEZLERİ VE BALAT KÜLTÜR EVİ

Federasyona bağlı 3 ayrı şehirde 4 Toplum Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Atatürk ve Başkent Toplum Eğitim Merkezleri Ankara’da, Ege Toplum Eğitim Merkezi İzmir’de, TSKF’nin merkez ofisinin de yer aldığı Gültepe Toplum Eğitim Merkezi ise İstanbul’dadır. Toplum Eğitim merkezleri Soroptimistlerin çalışma yaptıkları mekânlardır. 

Ayrıca İstanbul Balat’ta Federasyona bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Balat Kültür Evi vardır. Balat Kültür evinde yine Soroptimistler yöre halkına yönelik toplumsal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir