UN Women Destekli Gücümüz Birliğimiz

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından desteklenen, sivil topluma destek yoluyla Türkiye’de kadın haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Güçlü Sivil Alan” programı kapsamında yürütülen Gücümüz Birliğimiz projesi 3 kısımda gerçekleştirilmiştir.

Birinci kısımda kurum kapasitesini güçlendirmek adına eğitimler verilmiştir.Bu eğitimler Mart ayında başlamış ve Mayıs ayında sonlanmıştır.

İkinci kısımda ise kurumun teknik donanımı güçlendirmek adına teknik araç gereç desteği sağlanmıştır.

Üçüncü kısımda ise Kurumun görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak için sosyal medya çalışmalarının profosyonel bir kaynaktan yürütülmesi sağlanmıştır.

Süreç başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Çalışmalar Unwomen ile koordineli yürütülmüştür. Projeden sorumlu koordinatör Deniz Kemik ise proje sürecini değerlendirmek amacıyla 10 Nisan günü merkez ofisimizi ziyaret etmiştir. Proje Ekim ayında sonlanmıştır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Savunuculuk ve Sosyal Medya Eğitim Program

İdari kapasitemizi artırmak üzere planlanan üç modülden oluşan eğitim programı 2023 Mayıs ayında tamamlanmıştır.

İlk Eğitim modülü, Siyaset Bilimi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uzmanı Doç.Dr. Sevgi Uçan Çubukçu tarafından, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda 9, 22, 23 ve 30 Mart tarihlerinde 4 oturum halinde gerçekleştirilmiştir.

İkinci modül kapsamındaki “Etkili Savunuculuk” Dijital İletişim Uzmanları Mehmet Özgür Kütküt tarafından 3 ve 10 Nisan akşamları, “Etkin Sosyal Medya Kullanımı” ise Özgür Kurtuluş tarafından 17 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılmıştır.

TSKF Gücümüz Birliğimiz Projesi eğitim programının üçüncü ve son modülü “Dijital Kampanya Geliştirme Atölyeleri” Pınar İlkiz’in eğitmenliği ve moderatörlüğü ile 8, 15 ve 22 Mayıs’ta gerçekleştirilmiştir.

Programa katılamayanlar için verilen bu eğitimlerin video kayıtları alınmıştır. Eğitimlerin öncesinde ve sonrasında testler uygulanarak, genel bir değerlendirme anketi yapılmıştır.

Proje uyarınca Toplumsal Cinsiyet Eğitimi ve Savunuculuk ve Sosyal medya ile ilgili bir kitapçıklar hazırlanmış ve katılımcılar ile paylaşılmıştır.

Eğitimler çerçevesinde verilen bilgiler, Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışma alanlarında Toplumsal cinsiyet eğitimi ve savunuculuk kavramlarını nasıl uygulanılabileceğini öğretmektedir. Üyelerimiz bu konuda yeni bilgiler edinmektedirler . Sosyal Medya eğitimleri ile günümüz koşullarında yapılan faaliyetlerin görünürlüğü ve farkındalık çalışmalarının ne şekilde yapılması gerektiği, ve bu iletişim aracını doğru ve etkin kullanımının nasıl olması gerektiği bilgisi verilerek üyeler bu konuda aydınlatılmıştır. Verilen eğitimlerin linkleri aşağıdadır.