TSKF 2021-23 Dönemi Kulüp Yönetimleri Eğitim Toplantısı

TSKF Yönetim Kurulu olarak göreve yeni başlayan Kulüp Yönetim Üyelerine yönelik Eğitim Toplantısı, 17 Haziran 2023 tarihinde Kâğıthane Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda yapılmıştır.

TSKF Başkanı Sevil Koca, Soroptimist Kulüplerinin niçin güçlü bir STK olduğunu açıkladıktan sonra örgütün kuruluşlarında etkin olan, güçlü ve cesaretli kadınları saygı ile anmıştır. Daha sonra kulüplerin bağlı bulunduğu çatı organizasyonlarını sınıflandırmış ve her bir çatı örgütünün yapısı ve görevleri ile ilgili bilgiler vermiştir.

Bu çatı örgütlerinin en kapsamlısı olan, Uluslararası Soroptimist Teşkilatının önce yapısını daha sonra ise başlıca çalışma alanı olan Küresel Savunuculuğu, hangi yöntemler ile yaptığını örnekler ile açıklamıştır.

Daha sonra TSKF Başkanı, bir alt çatı örgüt olan Avrupa Soroptimist Federasyonunun yapısı ve görevleri hakkında kısaca bilgiler vermiş ve bu Federasyonun, TSKF ve Kulüplere sunduğu programlar ve bu programlardan kulüplerin nasıl yararlanabileceklerini örnekler ile anlatmıştır. Son olarak ise, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonunun Yönetim ve Genişletilmiş Yönetim Kurullarını tanıtmıştır. Tanıtım sonrasında TSKF Yönetim Kurulu olarak SIE, Kulüpler, Projeler, Etkinlikler, Tanıtım, Temsil ve Bürokratik işler vb. çalışma alanları hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Program Ekibi Koordinatörü Filiz Yayla, Program ve Savunuculuk kavramlarını örnekler ile kısaca özetlemiştir. Kulüpler tarafından yürütülecek projeler ve etkinlikler ile ilgili Proje Planları, etkinlik ve PFR yazılımlarında dikkat edilmesi gereken hususları anlatmıştır.

Ayrıca SIE tarafından organize edilen Best Practice Award, Action Fund, Project Matching gibi uygulamalar ile ilgili prosedürler konusunda da paylaşımlarda bulunmuştur.

Toplantı Komisyonların sunumları ile devam etmiştir.

İlk olarak Tüzük Komisyonu üyesi Nazlı Yolaç, Mevzuat Hiyerarşisi, seçimlerden sonra yapılacak resmi işlemler, Kulüp ile TSKF arasındaki resmi işlemler, Kulüp Tüzüğü ve Yönetmeliğindeki önemli başlıklar hakkında bilgi vermiş daha sonra bu tüzüklerin Avrupa Soroptimist Federasyonu Tüzük ve yönetmelikleri ile bağlantılarını açıklamıştır.

Son olarak ise İl Sivil Toplum Müdürlüklerine karşı kulüplerin sorumlulukları hakkında bilgiler paylaşmıştır.

Yayma Komisyonu Başkanı Betül Elmasoğlu, Yayma Komisyonunun yapısı, görevleri, üye kazanımlarında uygulanması gereken prosedürler, üye koruma, yeni kulüp açma ve kardeş kulüpler gibi Yayma Komisyonunun çalışma alanlarına giren konularda bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Burs Komisyonu Başkanı Didem Karadibak ise, Burs komisyonunun görev ve sorumlulukları, TSKF ve SIE tarafından verilen burslar ve programlar ( Liderlik Akademisi, Mentörlük ), burs komisyonunca organize edilen etkinlikler (Gençlik Kampı, Kıvılcım Projesi, Öykü Yarışması) ve diğer konu başlıkları altında yürüttükleri çalışmalar ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştur.

Mali Komisyon Başkanı Hüray Böke, komisyonun görevlerinden kısaca bahsettikten sonra yeni başlayan 100. Yılda 100 Kıvılcım kampanyasının amacını ve kampanyanın nasıl uygulanacağını detaylı bir şekilde açıklamıştır.

Öğleden sonraki oturumlarda ise TSKF Sekreteri Meral Sevim, kulüp sekreterinin, kulübüne ve TSKF’ye karşı görev ve sorumlulukları, Genel Kurullar öncesi ve sonrasında yapılacak işlemler, kulüp tarafından zorunlu olarak tutulması gereken defterler (karar defteri, gelir-gider defteri, üye kayıt defteri), Kulüp Sirkülerleri gibi konularda ayrıntılı olarak bilgiler vermiştir.

TSKF Saymanı Gül Gürses ise kulüp saymanın, kulübüne ve TSKF’ye karşı görev ve sorumlulukları, kulüp gelir ve giderleri, bütçe hazırlanması, tutulması gereken mali defterler ile uygulanması gereken mali kurallar hakkında bilgi vermiştir.

Başkan Vekili Ilgın Atalay ise dostluk toplantıları, genel kurullar, ara delege toplantıları, çevirim içi toplantılar, kutlanacak özel gün ve haftalara yönelik toplantılar ile ilgili olarak uyulması gereken prosedürler hakkında bilgi vermiştir.

Son olarak ise TSKF Başkan Yardımcısı Sevil Bayçu, Kulüp içi etkili iletişim, kulüp tanıtımı (PR), sosyal medya kullanımı ve basın kiti hazırlama gibi iletişim konularında Kulüp Yönetim kurullarını aydınlatmıştır.

Gücümüz Birliğimiz Kadınlar Geleceğimiz

TSKF Yönetim Kurulu
2021-23 Dönemi