Sürdürülebilir Çevre

TSKF 2023-26 Dönemi

Amaç:

TSKF SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU’NUN 2023-2026 HEDEFLERİ;

Avrupa Birliği ve Ülkemizin, 2050 İklim Nötr hedeflerine ulaşılması için, iklim değişikliği, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde görev alınması ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi,

Çevre ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda önemli günlerde, TSKF’nin sosyal medya platformları için görsel içeriklerin hazırlanması ve paylaşılması,

İklim değişikliği, atık yönetimi, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, deprem atıkları, elektronik atıklar, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kent tasarımı konularında alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan kısa videoların “Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Yeni Perspektifler” başlığı ile TSKF yotube kanalında paylaşılarak toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratılması,

Üniversite öğrencilerimizin mezun olmadan önce yetkinliklerinin arttırılması, çevre ve sürdürülebilirlik anlamında ilgili sektörleri yakından tanıyan gençlerimizin yetiştirilmesi ve sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla “TSKF Sürdürülebilir Çevre Akademisi” programının yapılması hedeflenmektedir.

TSKF Yönetim Kurulu Temsilcileri:
TSKF 2023-26 Dönemi
Filiz Sefer, TSKF Sekreteri-Karşıyaka Kulübü

Koordinatör: 
TSKF 2023-26 Dönemi
Müfide Banar, Eskişehir Kulübü

Üyeler: 
TSKF 2023-26 Dönemi

Aylin Tekin, Gaziosmanpaşa Kulübü
Dilek Yardımoğlu, Karşıyaka Kulübü
Ganime Turan, İçel Kulübü
Sevil Bayçu, Eskişehir Kulübü
Nesrin Karadağ, Etiler Kulübü
Yeter Bülbül Erol, Gelecek Nesil Kulübü

TSKF 2021-23 Dönemi

TSKF Sürdürülebilir Çevre Çalışma Grubu 

Toplumda sürdürülebilir, sağlıklı gıdaya ulaşımı sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak adına projeler hazırlanıp ve uygulanmaktadır. 

Çevreye yönelik farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla çevrimiçi ortamlarda atölye çalışmaları ve eğitimler yapılmaktadır.

Çevre ile ilgili özel günlerde ve iklim değişikliğine ilişkin farkındalık arttırmak amacıyla kısa filmler, röportajlar, görseller gibi sosyal medya içerikleri hazırlanıp ve Federasyonun Instagram ve Facebook hesabının yanı sıra Proje sosyal medya hesaplarında da paylaşılmaktadır. 

Başkan:
TSKF 2021-23 Dönemi
Hidayet Demet Özdamar

TSKF Yönetim Kurulu Temsilcisi:
TSKF 2021-23 Dönemi
Sevil Bayçu 

Üyeler:
TSKF 2021-23 Dönemi
Aylin Tekin-Ankara Bölge Temsilcisi
Dilek Yardımoğlu-İzmir ve Ege Bölgesi Temsilcisi 
Ekin Yurdakurban -İstanbul ve Marmara Bölgesi Temsilcisi
Ganime Turan-TSKF Program Ekibi Temsilcisi
Nalan Varat- Mersin ve Akdeniz Bölge Temsilcisi
Nurgün Çaylı -TSKF Lobicilik Ekibi Temsilcisi
Seçil Pelin Aka- TSKF Lobicilik Ekibi Temsilcisi
Ülkü Ongun- Sürdürülebilir Çevre Çalışma Grubu Danışmanı

TSKF Sürdürülebilir Çevre Çalışma grubu tarafından yürütülen projeler;

Atalık Tohumumuzu Koruyoruz Projesi 

Ata tohumları; sürdürülebilir çevreyi koruyan, çevre kirliliği yaratmayan ve insan sağlığı için faydalı etken maddeleri içeren tohumlardır. Bu nedenle; sağlıklı, güvenli gıdaya ulaşımı sağlamak, toplumda farkındalık yaratmak ve gelecek nesillere ata tohumunu ulaştırmak amacıyla “Atalık Tohumumuzu Koruyoruz “projesi TSKF çatısı altında, TSKF Çevre Çalışma Grubu tarafından başlatılmıştır. Soroptimistliğin 5 ana hedefinden “Sürdürülebilir Çevre”, “Sağlık” ve “Eğitim” başlıklarına katkı sağlayan proje, İki bölümden oluşmaktadır. Projenin hedef kitlesi kadın, erkek, çocuk tüm toplumdur. Nisan 2021 tarihinden, Ekim 2022 tarihine kadar 16 ay süreli proje de şu anda ikinci etap gerçekleşmektedir. Projenin tamamlanan ilk bölümünde; öncelikle Ata Tohumu Bankası oluşturulmuş, uygun sera ortamında 100’e yakın çeşit ata tohumundan binlerde fide üretilmiştir. Sürdürebilir Çevreye katkı sağlamak amacıyla; tohumların çimlendirilmesi ve fidelerin şaşırtılması aşamalarında Sıcak Kompost ve toprakta çözünebilen atık kâğıt bardak kullanılmıştır.  Üretilen fidelerden, 4 bin fide Kadın Kooperatifleri, Vakıflar, Muhtarlıklar, TSKF’ye bağlı 13 Kulübün üyeleri ve isteyen Soroptimist dostlarına duyuru yoluyla vakfedilmiştir. Fideler; Adana, Ankara, Bilecik, Çanakkale, Düzce, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mugla, Yalova İllerinde, 37 farklı adrese ulaştırılmıştır.  Fideleri alan kişiler ile WhatsApp iletişim ağı oluşturularak, fidelerin bakımına ilişkin bilgiler paylaşılmakta ve tüm soruları cevaplanmaktadır. Projeye ve Soroptimistliğe ilişkin bilgiler, fide alanlardan gelen videolar, fotoğraflar projenin yeni oluşturulan Instagram sayfasında paylaşılmakta, sayfa Haziran 2022 itibariyle organik 2042 kişi tarafından takip edilmektedir.  Projenin uygulanabilirliği ve tohumların sürdürülebilirliği açısından eğitim videolarının yer aldığı Atölye Çalışmaları hazırlanmıştır. Proje katılımcıları ile birlikte haricen katılan kişilere 2021 Eylül ve Ekim aylarında “Tohuma Bırakma, Tohum Alma ve Tohum Saklama” başlığı altında iki kez internet üzerinden eğitimler verilmiştir. Eğitimler yoluyla tohum almayı öğrenen proje katılımcıları, aldıkları tohumları, bulundukları bölgede isteyen diğer Soroptimist ve Soroptimist dostları ile paylaşmaktadır.

2022 Şubat ve Mart aylarında gerçekleşen “Tohumdan Fideye” konulu Atölye Eğitim Çalışmaları ile projenin 2. Etabı başlamış, katılımcılara nasıl fide yapılır uygulamalı videolar ile gösterilmiştir. Eğitimlere kaydolanlara anket çalışması düzenlenmiştir. Nisan ayında “Fide Şaşırtma Atölyesi” proje katılımcılarına Tuzla Bahçe de yüz yüze gerçekleşmiştir. Mayıs ayında 1050 adet üretici kadın standının bulunduğu Tuzla Kent Festivaline ata tohumdan üretilen fideler ile katılınmış, proje ve Soroptimistlik binlerce kişiye tanıtılmıştır. Ayrıca fide satışından elde edilen gelir ile üniversite öğrencilerine  eğitim bursu olarak verilmiştir. Projeyi sonlandırırken; Proje ortağı Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi yardımıyla projeye ilişkin bir belgesel hazırlanıp, projenin daha geniş kitlelere ulaşması planlanmaktadır.