KoroBiz

Proje Odağı: Eğitim(Sanat)

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Balat Kültür Evi tarafından yürütülmekte olan KoroBİZ –Ezgilerle Hikâyemiz Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog projesi, kültürler arası diyalog korosu, hibe sağlayıcıları Avrupa Birliği - ELELE Fonu (Gençlik Servisleri Merkezi-TOBAV-Uçan Süpürge) olan;  Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı tarafından desteklenmektedir.
Projenin temel odağı kültür ve sanatı merkezine alarak farklı kültürler arasında diyalog, işbirliğini geliştirerek toplumsal barışa, demokratik ve eşitlikçi bir toplum işleyişine katkı sağlamak, Türkiye’deki 15–29 yaş arası genç kadın ve genç erkeklerin sosyal dışlanmasını azaltmaktır.

Yüzlerce yıl kültürler arası alışverişin merkezi olagelmiş Balat’ın yıllar içinde yeni katmanlarla çoğalan demografik çeşitliliği, yazık ki politik iklimde yükselen ırkçı ve ayrıştırıcı söylemlerle kültürel çatışmaya dönüşme tehlikesini barındırmaktadır. Mahalledeki gençler kendi cemaatleri içine kapanmış kültürel diyaloğa kapalı, gelecek umudunu barındırmayan, eğitimden kopuk ve çeteleşmelerin pençesindedir. TSKF Balat Kültür Evi (BKE) 2010 yılından bu yana da Balat’ta kültür ve sanat aktiviteleri, sergiler ve söyleşiler düzenlenen, kadınların istihdamı ve ekonomik olarak güçlendirilmesi için projeler üreten, mahallenin kadın ve çocuklarının düzenli seminerler, eğitimler ve toplantılar yoluyla kullandığı bir mekândır. Kültür’ü odağına alan mahalledeki neredeyse tek oluşumdur.

İstanbul’da ve Balat semtinde yaşayan ve/veya eğitim gören, ancak birlikte çalışma deneyimi olmayan farklı etnik, inanç, dini ve kültürel kökenden 15-29 yaş aralığındaki genç kadın ve erkeklerin KoroBİZ üyesi olarak söz ve müziğin birleştirici gücü etrafında ‘öteki’ni tanımak ve anlamak için bir araya gelmesini sağlamak, gençler arasındaki sosyal uyumu güçlendirmek ve kurumsal kapasitemizi geliştirmek, ötekileştirilmiş kesimlerle kurulan ilişkileri güçlendirerek aslında öteki yerine BİZ kavramını yerleştirmek hedeflenmiştir.

KoroBİZ 15-29 yaş arasındaki gençlerden oluşmaktadır. Farklı dillerdeki şarkıların çalışılması sürecini Danışma Kurulu destekleyecektir. Ulaşılmak istenen hedef en az 30 kişilik bir koro ile Danışma Kurulu üyeleri vasıtasıyla farklı cemaat üyeleri, koristlerin aileleri, Soroptimist camiadaki kadınlar ve tüm konser izleyicileridir. 

Bu amaca yürürken 3 Nisan itibariyle başlayan koro çalışmaları Balat Kültür Evi’nde, Şef Cengiz Ünal yönetiminde her Pazar 3 saat yapılmaya devam etmektedir. Eylül ve Ekim 2022 tarihlerinde koromuzun en az 2 konser vereceği farklı mekânsal organizasyonlar yapılmaktadır.
Proje 9 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir.