Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Türkiye’nin farklı illerinde topluma yönelik hizmetler yapan ve tüzel kişiliği olan Soroptimist kulüplerinden oluşmuştur. 
SOROPTİMİST Örgütü, tüzüğünde belirtildiği gibi üyeleri “meslekte, iş hayatında her bakımdan yüksek ahlak ilkelerine bağlı” vasıflı ve seçkin iş ve meslek kadınlarından oluşur. 
Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlayan ortak nitelik dostluk, amaç ise topluma hizmettir. Yerel, ulusal ve uluslararası tüm hizmet çalışmaları toplumların, özellikle de kadınların ve çocukların temel haklarının eşitlik esasına göre korunmasına, barışçıl ve sevgi dolu bir dünyanın gerçekleşmesine yöneliktir. 

SOROPTİMİSTLER amaçlarına uygun konuların veya baş gösteren sorunların yakın takipçisi­dirler. Üç “A” diye adlandırılan (AWARNESS – ADVOCACY – ACTION) yöntemle bu konuların / sorunların üstesinden gelmek üzere çalışmalar yaparlar. AWARNESS: farkındalık, bilinçlenme, ADVOCACY: destek verme. ACTION: eyleme geçme olarak açıklanabilir. Kurulduğu günden bu yana Soroptimist amaçları temel felsefesini aynen korumakla birlikte, kadınlar ve kızların ha­yatlarını iyileştirmek adına yapılan çalışmalarda günün şartlarına uygun olarak bazı konulara ağırlık verildiği görülmektedir: 

 • ULUSLARARASI dayanışma ve global iletişim yoluyla kadınlar ve kızlar için hakkaniyet ve Eşitliğe dayalı bir yaşam biçimi için çaba göstermek,
 • İnsan ticaretini ve kadınlarla çocuklara karşı her türlü şiddeti önlemek
 • Kadın ve kızların tüm yaşamları süresince eşit olarak eğitim ve öğrenim görmelerini sağlamak,
 • Kadınların tüm sosyal ve ekonomik haklarını koruyarak yoksulluk ve cinsiyet ayırımcılığını gidermek,
 • Kadınların yönetim, politika ve karar mekanizmalarında söz sahibi olmalarını temin etmek,
 • Kadınların ve çocukların sağlık olanaklarından yararlanmalarını sağlamak,
 • HIV/AIDS, sıtma, verem ve diğer belli başlı hastalıkları önleyici program ve politikaları desteklemek,
 • Temiz su, sağlıklı yaşam koşulları ve temel gıda kaynaklarına ulaşabilmeyi sağlamak,
 • İklim değişikliklerinin etkilerini azaltmak, bu bağlamda sürdürülebilir uygulamalara yönelik hükümet politikaları ve programlarını desteklemek,
 • Kadın ve çocukların silahlı çatışmalar ve felaketler süresinde ve sonrasında ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Kültürler arası ve ırklar arası uyuşmazlıklarda barışçıl çözüm geliştirilmesine yardımcı olmak; soykırım ve terörizmi kınamak.