Başkanın Mesajı

Merhaba,

100 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada kadın ve kız çocuklarını güçlendirmek ve yaşamlarını iyileştirmek için çalışan bir sivil toplum kuruluşunun üyeleri olarak, yaşam koşullarının kadınlar için her geçen gün farklılaşarak başka bir yöne evrildiğine tanıklık ediyoruz. 

Oluşan yeni koşullar kadın ve kız çocukları açısından bazı olumlu gelişmelere yer verse de,  daha kat edilmesi gereken uzun ve zorlu bir yol olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Kovid-19 Pandemisi ve sonrasında yaşananlardan kadınlar, en çok etkilenen kesim oldu.
Kadına yönelik şiddet vakalarında artışların yanı sıra pandeminin kadın istihdamı üzerindeki olumsuz etkileri  (işten çıkarmalar, terfilerde ve ücretlerdeki eşitsizlikler vb. sorunlar ) eşitlik adına elde edilen kazanımların erimesine, bakım krizinin derinleşmesine neden olmuştur. 

Kadınların karar mekanizmalarında da yer alamamaları, cam tavanlar ve politikada eşit temsilin  önündeki engeller, kadın ve kız çocukları için yapılacak çok fazla şeyin olduğunun bir göstergesidir.

Kadın sorunlarının temelinde yatan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve eğitim sorunu ülkemizde ve diğer pek çok ülkede ivedilikle ele alınması gereken konuların en başında gelmektedir. Kadınlar ve kız çocukları için eğitimin eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, erişilebilir hale getirilmesi için önlemler alınmalıdır. Kadına yönelik şiddet ve bir adım ötesindeki kadın cinayetlerinin sorununa çare olarak gerekli yasalar uygulanmalı ve geliştirilmelidir. 

Soruna çözüm üretmek kadın ve kız çocuklarına daha iyi bir dünya yaratma adına, sorunlar, tüm bileşenleri ile değerlendirilmelidir.
Biz Soroptimistler ( iş ve meslek kadınları)olarak; ortak akıl, mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerle, toplumsal olaylara duyarlılık ve bilinç içerisinde, kendi dinamiklerimiz ile amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, dünya kadınlarının sesi olma yolunda, önceden de olduğu gibi şimdi ve gelecekte de çaba ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Adil, özgürlükçü, eşitlikçi ve daha kapsayıcı  bir dünya dileği ile…

‘’Gücümüz Birliğimiz Kadınlar Geleceğimiz.’’ 

Sevil Koca
Başkan 
TSKF
2021-23 Dönem