Bir Avuç Tohumdur Çocuklar Geleceğimizde "Denizli Kulübü"

“Bir Avuç Tohumdur Çocuklar Geleceğimizde”

Denizli Soroptimist Kulübü AB Hibe Projesi

Proje Öykümüz   

 

Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında TC. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminin Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesi (CFCU/TR0801.08-02) hibe programının açılmasına ilişkin çağrısının duyurulmasıyla Haziran 2010 tarihinde Denizli Soroptimist Kulübü olarak çocuk istismarı ve ihmaline yönelik bu projeyi yazmak üzere kolları sıvadık. Çocukları istismar ve ihmalden koruyabilmek ancak çok katılımlı bir çalışma ile olanaklı olabileceğinden konu Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesini sağlayacak hatta zorunlu kılacak özellikleri taşımaktaydı. STÖ ler arası işbirliğinin her alanda çok önemli olduğu günümüzde Denizli Soroptimist kulübü olarak bu  iş birliğini koordine eden lider dernek olmaktan gurur duyduk.  Böylece projede ki misyonumuza da uygun olarak oldukça yoğun bir işbirliği ile projemizi tamamlayıp 5 Temmuz 2010 tarihinde başvurumuzu yaptık. Proje Ortaklarımız Sokaktan Umuda Çocuklar Geleceğimizdir Derneği ve Pamukkale Rotary Kulübü. İştirakçilerimiz İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Koruyucu Aile Derneği, Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği. Ayrıca projemiz Denizli Belediyesi, Denizli Barosu ve Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından da desteklenmekte. Hepimiz Çocuklarımızı sağlıklı ve mutlu büyütebilmek için tüm taraflar aynı hedefe doğru yola çıktık.

 

Başvurumuzun kabul edilmesi ile birlikte 8 ay sürecek projemiz için  4 Ağustos 2011 tarihinde Sözleşme imzaladık ve hazırlık çalışmalarının hemen ardından 2 Kasım 2011 de projemizin açılış ve tanıtım toplantısını yaptık.

 

Denizli il merkezi ve Tavas ilçesinde uyguladığımız proje kapsamında planladığımız Eğiticinin eğitimi, bilinçlendirme eğitimi ve aile destek toplantıları şeklinde gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetleri kasım ayında başladı ve halen sürdürülmekte. Bu eğitimlere Aile Hekimleri (20 kişi), Rehber Öğretmenler (50 kişi), İlköğretim 1. Kademe öğretmenleri, Anaokulu Öğretmenleri (210 Kişi), SHÇEK çalışanları (48 kişi) ve velilerin katılmasını planladık. Görünürlük faaliyetlerimiz için afiş, broşür, sticker  hazırladık ve dağıttık.Şehrin bir çok yerine bilboard ve posterler astık.www.cocuklargelecegimiz.org ve facebook (bir avuç tohumdur çocuklar geleceğimizde)sayfamızla dijital medyada yer aldık.

 

Projemizin amacı STÖ ve kamu kurumları ile işbirliği sağlayarak toplumda Çocuk İstismarı ve İhmalinin, özellikle de göz ardı edilen ve tam olarak tanımlanıp belirlenemeyen Duygusal İstismar ve İhmalin tüm boyutları ile fark ettirilmesi ve azaltılması. Çünkü çocuk İstismarı ve İhmali kısa ve uzun dönemde, bireyin fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimini olumsuz düzeyde etkileyen sağlıklı yetişkinler olmalarını güçleştiren bir olgudur.

 

Dünya'da çocuk istismarı %1 ila %10 arasında değişirken; Türkiye'de bu rakam %10 ila %53 arasındadır. Duygusal istismar %78; fiziksel istismar %24; cinsel istismar ise % 9 oranında olduğu bulunmuştur. İstismara maruz kalan çocukların %70’i 2–10 yaş arasındadır. Bu çocuklarının yaklaşık yarısının kız çocukları olduğunu da dikkate aldığımızda geleceğin kadınlarının kendini gerçekleştirebilen bireyler olmasına katkıda bulunmak biz Soroptimistler için önemli bir sorumluluktur.

 

Hepimiz, toplumda bir çocuğun korunmasını, sağlığını ve mutluluğunu sağlamakla yükümlü olan yetişkinleriz. Amacımız; mutlu çocuklar büyütmek ve psikolojik sağlamlığı olan, sağlıklı ve mutlu yetişkinler olmalarını sağlayabilmek.

 

Soroptimist Sevgi ve Saygılarımızla

 

Denizli Soroptimist Kulübü