TSKF Olağan Genel Kurul Toplantısı

TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
28 Eylül 2019, İstanbul

 

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Delege yoklaması
3. TSKF Başkanı’nın açılış konuşması
4. Genel Kurul Divan Heyeti’nin seçilmesi ve tutanakların imza yetkisinin verilmesi,
5. 2018 - 2019 TSKF Faaliyet Raporunun okunması, 
6. 2018 - 2019 TSKF Bütçe Raporunun okunması, 
7. Denetleme Kurulu raporunun okunması, 
8. Raporların görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, 
10. Denetim Kurulunun ibra edilmesi
11. Tahmini bütçenin okunması, 
12. Yönetim Kuruluna hesaplar arasında geçiş, fasıldan fasıla aktarma yetkisi verilerek tahmini bütçenin oylanması. 
13. Guvernör ve  Program Ekibi raporlarının okunması,
14. Gültepe Merkez ofisinin durumu
15. Kapanan Gaziantep ve Kuşadası Soroptimist Kulüplerinin TSKF üyeliğinden çıkarılmasının oylanması,
16. Teknik Komisyonlar, Balat Komisyonu, Proje Ad-Hoc Komisyonu ve TEM’lerin raporlarının görüşülmesi, 
17. Tüzük değişiklikleri hakkında TSKF Tüzük Komisyonu Başkanı’nın sunumu, 
18. TSKF Tüzük ve Yönetmeliği değişikliği, 
19.  Kulüp Tip Tüzükleri ve Yönetmeliği değişikliği,
20. TSKF Seçim Yönetmeliği değişikliği,
21. Balat Kültür Evi Yönetmeliği değişikliği, 
22. Müfide Ferit Tek Burs Yönetmeliği değişikliği
23. 2019 - 2021 dönemi Guvernör ve Yedek Guvernör Seçimi, 
24. Balat Kültür Evi Yürütme Kurulu Başkanı Seçimi, 
25. Dilek ve öneriler
26. TSKF Başkanının kapanış konuşması