Eğit Donat Fırsat Yarat

Proje Odağı:Ekonomik Güçlendirme

Türkiye'de kadın istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik kalkınma ve insana yakışır iş fırsatları açısından önemli bir konudur. Ancak Türkiye, kadın istihdamında OECD ülkeleri arasında en sonda yer almaktadır.

OECD ülkelerinde ortalama 100 kadından 59'u istihdama katılırken, Türkiye'de 100 kadından sadece 29'u istihdam edilmektedir. Kadınların çoğu işgücü piyasasının dışında kalmakta veya kayıt dışı ekonomide çalışmaktadır.

2021 Yılı TUİK raporuna göre Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az.

Hanehalkı İşgücü Araştırmasının 2021 verilerine göre; 

15 yaş ve üzeri yaştaki istihdam oranı kadınlarda %28 iken erkeklerde %62,8.
Yarı zamanlı çalışan kadınların oranı kadınlarda %16,4 iken erkeklerde bu oran %7.
25-49 yaş grubunda 3 yaşın altında çocuğu olan kadınların istihdam oranı %26,1 iken erkeklerde ise bu oran %89,1.
15 yaş ve üzeri yaştaki işgücüne katılım oranı kadınlarda %32,8 iken erkeklerde %70,3.

Kadın istihdamını etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar arasında eğitim düzeyi, mesleki beceriler, ailevi sorumluluklar, toplumsal normlar, işgücü piyasası koşulları, çalışma saatleri, ücret düzeyi, sosyal güvenlik ve iş kalitesi sayılabilir. Bu faktörlerin her biri kadınların işgücüne katılımını ve istihdamını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.

Türkiye'de kadın istihdamının artırılması hem toplumsal hem de ekonomik açıdan faydalı olacaktır. Kadınlar, ülkenin potansiyel işgücünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Kadınların çalışma hayatına katılmaları, gelir düzeylerini, yaşam kalitelerini, sosyal statülerini ve özgüvenlerini artıracaktır. Ayrıca kadın istihdamı, ülkenin ekonomik büyümesine, rekabet gücüne, verimliliğine ve yenilikçiliğine de katkı sağlayacaktır.
Bütün bu yukarıda yapılan açıklamaların bir STK olarak bize yansıyan sonucu olarak TSKF olarak amacımız bu proje ile Türkiye’de kadın istihdam oranını arttırmak, kadınların yaşam kalitelerini iyileştirmek ve mesleki yeterlilikler edindirerek ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri sağlamaktır. 

Bu çerçevede uygulamada yer alan kurslar aşağıda belirtilmiştir. 

Hazır Giyim ve Kalıpçılık Kursu 

Hazır giyim kalıpçılık kursunun kadın çalışma hayatında önemi oldukça büyüktür. Kalıpçılık, giyim endüstrisinde kilit bir rol oynayan bir meslektir. Bu kursu tamamlayan kadınlar, giyim sektöründe kalıpçı olarak çalışabilirler. Kalıpçılar, tasarımların kalıplarını oluşturarak kıyafetlerin üretim sürecinin başlangıcını sağlarlar. Bu, kadınların hem yaratıcı yeteneklerini kullanmalarını sağlar hem de istihdam olanaklarına erişim sağlar. Ayrıca, bu kurs sayesinde kadınlar, giyim sektöründe kendi işlerini kurma veya geliştirme fırsatına da sahip olabilirler.

TSKF olarak, kadınlar için, çevrimiçi Hazır Giyim Kalıpçılık kursu açılmış ve toplam 12 kursiyerin katılımı ile  8 haftalık bir eğitim programı tamamlanmıştır. Hazır Giyim Kalıpçılık kursiyerlerinin mesleki donanımlarını güçlendirmek için deneyimli modacılar tarafından iki çevrimiçi eğitim gerçekleştirilmiştir. İlk eğitim Barbaros Şansal tarafından ‘’Makasını Köreltme ‘’başlığı altında diğeri ise Tasarımcı ve Sanat Yönetmeni Luigi Santalucia tarafından ‘’Giysi Dikiminde Kumaş ve Model’’ başlığı altında verilmiştir.  Kurs bitiminde katılımcılar iş arayışlarına başlamışlardır. Ekim ayında yapılan TSKF Genel Kurulunda ise kursiyerlerin çalışmaları sergilenmiştir.  Kursun  organizasyonu yapan, eğitimlerini veren ve düzenleyen, Kadının Ekonomik Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi Mukadder Özden‘e  çok teşekkür ederiz. 

Antakya Soroptimist Kulübü Antakya Sanayi Odası ve Antakya Teofarm Atölye işbirliği ile Bilgisayar Destekli Ön Muhasebe Kursu

Ön muhasebe kursları, finansal ve muhasebe temel bilgilerini öğreten eğitimlerdir. Bu kurslar, iş dünyasında ön muhasebe pozisyonlarında çalışmak isteyenlere veya kendi işini yönetmek isteyenlere fayda sağlar. Ön muhasebe kursları, muhasebenin temel ilkelerini, finansal kayıtların tutulmasını, fatura işlemlerini ve temel muhasebe yazılımlarını öğretir.

Kadınların ön muhasebe kurslarına katılması, istihdam fırsatlarını artırabilir. Ayrıca, iş dünyasında finansal bilgiye sahip olmanın önemi göz önüne alındığında, bu kurslar kadınların iş piyasasında rekabetçi olmalarına yardımcı olabilir.

İşte bütün bu bilgiler çerçevesinde, son yıllarda en çok aranan meslek gruplarından olan ön muhasebe elemanı yetiştirebilmek ve işgücüne katılabilmelerini sağlamak amacıyla Antakya Soroptimist Kulübü, Teofarm Antakya işletmesi ve Antakya Sanayi Odasının işbirliği ile Antakya’da kadınlara yönelik ‘’Ön Muhasebe Kursu’’ açılmasına karar verildi.

07 Haziran’da Antakya Soroptimist Kulübü olarak, Hatay’ın pilot bölge seçildiği, Eğit-Donat-Fırsat Yarat projesinin Ön Muhasebe Kursu lansmanını, TSKF Başkanımız Sn. Sevil Koca, TSKF Sekreterimiz/Güney Bölge Sorumlusu Sn. Meral Sevim, Adana Soroptimist Kulübü Başkanı Sn. Evrim Serim, Seyhan Soroptimist Kulübü Başkanı Sn. Tülay Candır ve yönetim kurulu üyeleri, Antakya Soroptimist Kulübü Başkanı Sonay Altunay Bayraktar, Teofarm Marka Kurucusu/ TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Üyesi Elif Ovalı, Antakya Soroptimist Kulübü yönetim kurulu ve üyelerinin değerli katılımlarıyla Teofarm çiftlikte gerçekleştirildi.

ÖN MUHASEBE KURSU

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu “Eğit Donat Fırsat Yarat Projesi” kapsamında Hatay’ın pilot bölge seçildiği, 18 Temmuz’da başlayıp 19 Ağustos’ta sona eren Ön Muhasebe Kursumuz, 1 Ekim’ de yapılan sertifika töreni ile sona erdi. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Antakya Soroptimist Kulübü, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Teofarm Atölye işbirliği ile gerçekleştirilen kursumuzun eğitimleri SMMM Murat ALAŞ, Elif OVALI, Duygu BABAT ve uzman kadro tarafından verildi. Koordinasyonunda Teofarm Atölye İş Geliştirme Uzmanı Begüm BİRVURAL görev aldı. Temmuz- Ağustos ayı boyunca tüm kursiyerler “gençlerin iyi olma hali” ile ilgili olarak Teofarm’da tüm atölyelere ücretsiz olarak katılma olanağı buldu.

Ön muhasebe kursu 8 kadın katılımcı ile başlamıştır. Kurs bitiminde ise kursa katılan 4 kadın, yeni görev yerlerinde ön muhasebe elemanı olarak işe başlamışlardır. Kursun düzenlenmesine destek veren Antakya Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin’e, Teofram Atölye kurucusu ve TSKF Kadının Ekonomik Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi Elif Ovalı ’ya ve Antakya Soroptimist Kulübü Başkanı Sonay Bayraktar’a ve üyelerine çok teşekkür ederiz.


ÇARPANA KURSLARI

Bursa Soroptimist Kulübü, Eğit-Donat-Fırsat Yarat çerçevesinde Eylül 2022 ayından başlayarak düzenli olarak devam edecek olan unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan ÇARPANA DOKUMA kursu açmıştır. Çarpana Dokuma, Asya göçebeleri arasında ve Anadolu’da kullanılan dokuma tezgâhlarının en basit türü ve bu tezgâhlarda dokunan dokumalara verilen genel ad.

Gönüllü öğretmen Serda ORHAN eşliğinde, kulübün Karaman Dernekler Yerleşkesindeki odada, kendisine bir iş imkânı arayışı içinde olan kadınlara, haftada bir gün 4-5 saat bu zanaat öğretilmektedir. Bu zevkli çarpana doku eğitimiyle kendilerine, kemer, kuşak, bileklik, kolye süsleri ve ip çeşitleri gibi eni dar, boyu uzun dokumalar dokumaktalar.

Projenin amacı unutulmaya yüz tutmuş zanaatlara sahip çıkmak ayrıca, kadınlara bir kooperatif kurarak bu dokuma sayesinde kendilerine gelir getirecek bir ortam sağlamak olmuştur. Bursa Soroptimist Kulübü Başkanı Tülay Şener’e ve üyelerine teşekkür ederiz.

ÇARPANA KURSİYERİ

“AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ”

“Eğit Donat Fırsat Yarat” Projesi kapsamında Emek Soroptimist Kulübü tarafından Temmuz 2022 tarihinde Kızılcahamamlı üç kadının “AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ” Anadolu Eğitim Akademisi’nde eğitim almalarını sağlanarak bu alanda çalışmaları için olanak yaratılmıştır. Emek Kulübü Başkanı Nesrin Anıl’a ve üyelerine teşekkür ederiz.

Kadın Kaynakçı Kursu

Kadın kaynakçı istihdamının ülke ekonomisine birçok yararı ve önemi vardır:
Kadın kaynakçıların istihdam edilmesi, iş gücüne katılım oranını artırır ve ekonomik büyümeyi destekler.
Kadınların kaynakçılık gibi geleneksel olarak erkek egemen bir alanda istihdam edilmesi, yetenek havuzunu genişletir ve işverenlere daha fazla seçenek sunar.

Kadınların kaynakçılık gibi teknik alanlarda istihdam edilmesi, cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adımdır. Bu, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırır ve toplumsal cinsiyet normlarını dönüştürebilir.
Kadınların kaynakçılık gibi mesleklerde çalışması, çeşitlilik ve farklı bakış açıları getirir. Bu da yenilikçilik ve verimlilik artışına katkıda bulunabilir.
Kadınların istihdam edilmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini destekler. Kadınların ekonomiye katkıda bulunmasıyla ülke gelirleri artabilir.
Kısacası, kadın kaynakçı istihdamı, ekonomik büyümeyi teşvik eden, cinsiyet eşitliğini sağlayan ve iş gücüne değerli bir katkı sunan bir faktördür.
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, kadın iş  gücününün artırılması ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıların kırılmasına destek olmak amacıyla Kadıköy Belediyesi, Gedik Eğitim Vakfı  ve TSKF işbirliğinde yapılan protokol çerçevesinde Gedik Eğitim Vakfı’nda kadın Kaynakçı kursu açılmıştır. 

Kursa ilk etapta  8 kadın başvuru yapmış  ve kursu başarı ile tamamlamışlardır. Kurs süresince gerek malzeme gerek eğitici gerekse fiziksel koşullarının kullanımda Gedik Eğitim Vakfı her türlü desteği vermiştir. Kadıköy Belediyesi projeye duyuruya çıkarak bu kursa katılmak isteyenlerin kursa erişimlerini sağlamıştır. TSKF Kadının Ekonomik Güçlenmesi çalışma grubu ise projenin tüm alt yapısı hazırlayarak projenin başarı ile tamamlanmasını sağlamıştır.  Kadın Kaynakçıların, titiz çalışmaları bu sektörde daha çok aranılır olmalarına sebep olmuştur.  Kurs bitiminde ise kadınlara  kısa bir süre içinde iş olanakları sunulmuştur. 
Kadınlara fırsat verildiğinde her alanda çalışabileceğini gösteren kaynakçılık projesine destek vererek kursun gerçekleşmesini sağlayan Gedik Eğitim Vakfı Başkanı Hülya Gedik’e, Kurumsal İletişim Müdürü Hande Demirel’e ve emeği geçen eğitmenlerimize değerli destekleri için çok teşekkür ederiz. 

Projemizin kadınlara duyurulmasına ve organizasyonuna katkı sunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dara Odabaşı’na, kapanış törenimize katılarak mutluluğumuzu paylaşan Rojvan Odabaşı’na, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Elif Duygu Adıgüzel ile Esra Çizer’e, projemizi baştan sona yürüten TSKF Kadının Ekonomik Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi Adalet İnanç’a çok  teşekkür ederiz.