Uluslararası Yapılanma

Uluslar arası Soroptimist (SI)

Merkezi İngiltere, Cambridge’de bulunan Uluslar arası Soroptimist, dünyanın her yerindeki Soroptimistlerin üst organizasyonudur. http://soroptimistinternational.org/

 

SI'a bağlı her federasyon (SIE, SIA, SIGBI, SI SWP) SI tüzük ve yönetmeliklerini kendi ülke mevzuatına uygun  olarak düzenleyerek çalışmaktadır.

Bir Soroptimist, hem kulübünün, hem de bölge/birliğinin, Federasyonunun ve Uluslar arası Soroptimistin üyesidir.

 

SI Yönetim Kurulunu SI Yöneticileri (SI Başkanı, SI Saymanı, Seçilmiş SI Başkanı, Geçmiş Dönem SI Başkanı) ile her Federasyondan gelen üçer temsilci oluşturur. Bu üç temsilciden birisi Federasyon Başkanıdır. Diğer iki temsilci ise Federasyonların kendi seçim uygulamalarına göre atanır. 

 

 

Yvonne Simpson

SI Başkanı

2015-2017

Ann Garvie

SI Geçmiş Dönem Başkanı

2013-2015

Mariet Verhoef-Cohen

SI Seçilmiş Başkanı

2016-2017

Susanna Raccis

SI Saymanı

 

Bu resmi yapı, federasyonlar arasında, benzeri kuruluşların resmi yöneticileriyle ve Birleşmiş Milletler ile temaslar için koordinasyon ihtiyacı doğduğundan 1952 yılında kurulmuştur.

 

Dört yılda bir Dünya Kongresi öncesinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, gelecek dört yıllık dönemin SI Program Odağı ve aynı zamanda Dört Yıllık Projesine karar verilir. Yeni SI Başkanı bu kongre sonrasında göreve başlar.

 

Uluslararası Soroptimist / Avrupa (SIE)

 

Federasyonu yöneten Yönetim Kurulu Başkan, dört İkinci Başkan, Son Geçmiş Dönem Başkanı, Seçilmiş Başkan, Sayman ve Genel Sekreterden oluşur.

 

http://soroptimisteurope.org/

 

Avrupa Federasyonu 25 Birlik ve 33 tek Kulüpten oluşur. Türk Ünyonu Avrupa Federasyonunun üyesidir.

 

Dört Uluslar arası federasyondan biri olan SI/E, SI tarafından belirlenen Odak Program’a katılır ve her SI/E Başkanı bu program çerçevesinde kendine bağlı kulüplerin çalışmalarında kullanabilecekleri bütünleştirici bir faaliyet (program focus) teması belirler.

 

Maria Elisabetta de Franciscis

SI/E Başkanı

Renata Trottman Probst

SI/E Seçilmiş Başkanı

Ulla Madsen

SI/E Geçmiş Dönem Başkanı

Anne-Marie Hendrickx

SI/E Saymanı

Flavia Pozzolini

SI/E Genel Sekreteri

Sigrid Ag

SI/E Başkan Yardımcısı

Emine Erdem

SI/E 2.Başkanı

Anna Wszelaczynska

SI/E 2.Başkanı

Marie-Claude Bertrand

SI/E 2.Başkanı