Sie En İyi Uygulama Projeleri

SIE EN İYİ UYGULAMA – DERECEYE GİREN -2020-2021

SAGE (SOROPTİMİSTS ADVOCATES GENDER EQUALİTY) İŞTE EŞİTLİK

ETİLER SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: EĞİTİM-EKONOMİK GÜÇLENDİRME

SAGE İşte Eşitlik projesinin genel amacı çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin neden gerektiğine ilişkin farkındalık yaratmak ve pekiştirilmesini sağlamak olarak özetlenebilir. Projenin özel amaçları arasında istihdama katılım, kazanç, zaman ve güç alanlarındaki eşitsizlikleri görünür kılacak eğitim, program ve etkinlikler düzenleyerek çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı artırmak ve genç kadınları güçlendirmek yer almaktadır. Gerek çalışan gerekse çalışma hayatına hazırlanan kadınlar ve üniversite öğrencisi erkekler projenin temel hedef kitlesini oluşturmuştur. Proje ile 1000’nin üzerinde üniversite öğrencisine ve yüzlerce kadına ulaşılmıştır.

SAGE-İşte Eşitlik projesi 4 ana bileşenden oluşmaktadır:

i) İşte Değişitlik Üniversite Oyunları: Eğitim, istihdam, politik temsil açılarından cinsiyetlerin durumunu, dilimizdeki cinsiyetçi söylemleri, kültürel engelleri, cinsiyet eşitliği karnemizi, tarihten ve günümüzden kadınların başarı öykülerinin aktarıldığı özel olarak hazırlanmış bir masa oyunu, proje süresi içinde İstanbul’daki 11 üniversitede, lisans ve yüksek lisans programlarında okuyan 500’e yakın genç kadın ve erkek öğrenci ile 15 kez oynanmıştır.

ii) Değişitlik Elçileri Programı: Projenin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla seçilen 10 gönüllü kız öğrenciye İşteDeğişitlik oyununu oynatabilecek yetkinlikler kazandırılmış ve proje elçisi olarak eğitilmiştir. Proje süresi içinde 200 kişiye ulaşan elçiler pandemi süresince çevrimiçi kanallardan olmak üzere oyunu uygulamayı sürdürmüşlerdir.

iii) SAGE- İşte Eşitlik Mentorluk Programı: Profesyonel iş ve meslek kadınlarının iş yaşamına hazırlanan genç kadınlara ekonomik hayatın kalıcı ve güçlü aktörleri olabilmeleri için destek oldukları yapılandırılmış bir program olarak tasarlandı. Bu kapsamda İstanbul’daki farklı Soroptimist kulüplerinden 25 Soroptimist ile 25 lisans/yüksek lisans öğrencisi eşleştirildi. Eşleştirme sonrasında, 7 ay boyunca çiftler yapılandırılmış bir program çerçevesinde ortalama 8 görüşme yaptılar. Mentorlar gençlerin işe giriş ve tutunma sürecine destek oldular. Kurulan bağlar halen sürüyor.

iv) Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı: Ulusal ve uluslararası konuşmacılarla iş yaşamındaki mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin mercek altına alındığı ve sorunları çözecek uygulama ve politikaların paylaşıldığı konferans 15 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Konferansa Belçika, Danimarka, İzlanda, Kenya ve Ruanda’dan konuşmacılar Almanya, İsviçre, Kuveyt ve Romanya’dan izleyiciler katılırken, Türkiye’nin seçkin iş insanı ve akademisyenleri ile sivil toplum temsilcilerinin yoğun katılımıyla başarılı bir etkinlik hayata geçmiştir.

SAGE Projesi’nin İşte Değişitlik Üniversite Oyunları ve Değişitlik Elçileri Programı 2021 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ‘’Üniversitelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitiminin Hızlandırılması’’ programının model projesi seçilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin Türkiye’nin ilk ve tek projesi olarak örnek projeler kılavuzunda yayınlanması gurur veren bir gelişme olmuştur.

İşte Değişitlik oyunu cinsiyet eşitliği elçileri tarafından oynatılmaya devam etmektedir. Ayrıca üyelerimiz kurumsal firmalardaki çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla da oyunu oynatmaktadırlar.

Ekonomik güçlendirme, eğitim, savunma ve lobicilik odaklarında gerçekleştirilen SAGE İşte Eşitlik yeni projelere de ilham kaynağı olmuştur. İşte değişitlik oyununun dijitalleşmesine ilişkin girişimlerimiz de devam etmektedir.


SIE EN İYİ UYGULAMA – EN İYİ ÜNYON PROJESİ-2021

KIVILCIM

TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU

PROGRAM ODAĞI: EĞİTİM

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’na bağlı 35 Soroptimist kulübü bursiyerlerine koçluk programı uygulandı. Bir kıvılcım olan genç kızların birer alev olup topluma hizmet etmelerini arzu ettik ve bu nedenle projenin adı “Kıvılcım” olarak belirledik.

Başlangıçta ICF Türkiye ile taleplerimiz ve hedeflerimiz hakkında görüşüldü ve hedef kitle olarak üniversitenin son sınıfında okuyan istekli öğrencileri belirlendi.

Gençlerin hedeflerine kolaylıkla ilerlemeleri ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak için güvenli ve gerçekçi yollar oluşturulması amaçlandı.

Bu projede genç kızlara, kendilerine güvenlerini arttırma, kişilerle ilişkilerini ve kariyerlerini geliştirme yöntemleri anlatıldı ve aile içinde, işyerinde ve toplum içerisinde birey olarak daha mutlu ve daha dengeli yetişmelerine yardımcı olundu.

Kendilerinin, içinde bulundukları koşulları anlamaları, problemlerini çözebilmeleri, hedef ve hayallerine doğru ilerlemeleri için onlara destek sunuldu. Bu program ile kariyer hedeflerine ulaşmak için yetkinliklerini anladılar ve kendi farkındalıklarını geliştirdiler.

Takım çalışması ile ilgili iki interaktif çalıştay yapıldı ve takım üyesi olmayı ve başarıya ulaşmak için önemini öğrendiler. Dört bireysel görüşme gerçekleştirildi ve koçlar onların güçlü yanlarını keşfetmelerini, özgüvenlerini ve hayatta başarılı olma motivasyonlarını artırmalarını sağladı. Gelecekteki iş ve sosyal hayatlarına dair daha net ve yeni bir bakış açısı kazandılar. Genç kızlar, hayatlarının kalıcı ve güçlü aktörleri olmaları için koçluk faaliyetleri ile güçlendirildi. Proje sonunda öğrencilere sertifikalarını verildi. Sertifikaları, iş hayatlarına referans olacağı düşünülerek CV’lerine eklediler.

2019 yılında bir, 2020 yılında iki dönem olmak üzere üç dönem olarak yürütüldü. Türkiye genelinde toplam 89 bursiyere ulaşıldı. Programı mutlu bir şekilde bitiren ve başarılı olarak değerlendiren bursiyerlerin tavsiyeleri üzerine projenin devam ettirilmesine karar verildi. 2021 yılında, 49 bursiyer ile dördüncü dönem Kıvılcım Koçluk programı yürütüldü ve projeden yararlanan genç kız sayısı 138 oldu.

2021 yılında SIE Avrupa tarafından En İyi Uygulama Ünyon projesi olarak seçilmiştir.


SIE EN İYİ UYGULAMA – DERECEYE GİREN -2020-2021

SAGE (SOROPTİMİSTS ADVOCATES GENDER EQUALİTY) İŞTE EŞİTLİK

ETİLER SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: EĞİTİM - EKONOMİK GÜÇLENDİRME

SAGE İşte Eşitlik projesinin genel amacı çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin neden gerektiğine ilişkin farkındalık yaratmak ve pekiştirilmesini sağlamak olarak özetlenebilir. Projenin özel amaçları arasında istihdama katılım, kazanç, zaman ve güç alanlarındaki eşitsizlikleri görünür kılacak eğitim, program ve etkinlikler düzenleyerek çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı artırmak ve genç kadınları güçlendirmek yer almaktadır. Gerek çalışan gerekse çalışma hayatına hazırlanan kadınlar ve üniversite öğrencisi erkekler projenin temel hedef kitlesini oluşturmuştur. Proje ile 1000’nin üzerinde üniversite öğrencisine ve yüzlerce kadına ulaşılmıştır.

SAGE-İşte Eşitlik projesi 4 ana bileşenden oluşmaktadır:

i) İşte Değişitlik Üniversite Oyunları: Eğitim, istihdam, politik temsil açılarından cinsiyetlerin durumunu, dilimizdeki cinsiyetçi söylemleri, kültürel engelleri, cinsiyet eşitliği karnemizi, tarihten ve günümüzden kadınların başarı öykülerinin aktarıldığı özel olarak hazırlanmış bir masa oyunu, proje süresi içinde İstanbul’daki 11 üniversitede, lisans ve yüksek lisans programlarında okuyan 500’e yakın genç kadın ve erkek öğrenci ile 15 kez oynanmıştır.

ii) Değişitlik Elçileri Programı: Projenin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla seçilen 10 gönüllü kız öğrenciye İşteDeğişitlik oyununu oynatabilecek yetkinlikler kazandırılmış ve proje elçisi olarak eğitilmiştir. Proje süresi içinde 200 kişiye ulaşan elçiler pandemi süresince çevrimiçi kanallardan olmak üzere oyunu uygulamayı sürdürmüşlerdir.

iii) SAGE- İşte Eşitlik Mentorluk Programı: Profesyonel iş ve meslek kadınlarının iş yaşamına hazırlanan genç kadınlara ekonomik hayatın kalıcı ve güçlü aktörleri olabilmeleri için destek oldukları yapılandırılmış bir program olarak tasarlandı. Bu kapsamda İstanbul’daki farklı Soroptimist kulüplerinden 25 Soroptimist ile 25 lisans/yüksek lisans öğrencisi eşleştirildi. Eşleştirme sonrasında, 7 ay boyunca çiftler yapılandırılmış bir program çerçevesinde ortalama 8 görüşme yaptılar. Mentorlar gençlerin işe giriş ve tutunma sürecine destek oldular. Kurulan bağlar halen sürüyor.

iv) Uçuruma Köprü Kuran Kadınlar İş Hayatında Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Konferansı: Ulusal ve uluslararası konuşmacılarla iş yaşamındaki mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin mercek altına alındığı ve sorunları çözecek uygulama ve politikaların paylaşıldığı konferans 15 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Konferansa Belçika, Danimarka, İzlanda, Kenya ve Ruanda’dan konuşmacılar Almanya, İsviçre, Kuveyt ve Romanya’dan izleyiciler katılırken, Türkiye’nin seçkin iş insanı ve akademisyenleri ile sivil toplum temsilcilerinin yoğun katılımıyla başarılı bir etkinlik hayata geçmiştir.

SAGE Projesi’nin İşte Değişitlik Üniversite Oyunları ve Değişitlik Elçileri Programı 2021 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ‘’Üniversitelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitiminin Hızlandırılması’’ programının model projesi seçilmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin Türkiye’nin ilk ve tek projesi olarak örnek projeler kılavuzunda yayınlanması gurur veren bir gelişme olmuştur.

İşte Değişitlik oyunu cinsiyet eşitliği elçileri tarafından oynatılmaya devam etmektedir. Ayrıca üyelerimiz kurumsal firmalardaki çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla da oyunu oynatmaktadırlar.

Ekonomik güçlendirme, eğitim, savunma ve lobicilik odaklarında gerçekleştirilen SAGE İşte Eşitlik yeni projelere de ilham kaynağı olmuştur. İşte değişitlik oyununun dijitalleşmesine ilişkin girişimlerimiz de devam etmektedir.


SIE EN İYİ UYGULAMA – 2020

KADIN CEZAEVİNDEKİ MAHKÛMLARIN MESLEK ÖĞRENMELERİ İÇİN AÇILAN ÇEŞİTLİ ATÖLYELERİN İHTİYAÇLARINI GİDERMEYE YÖNELİK ANKARA KULÜBÜ PROJESİ

ANKARA SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: EKONOMİK GÜÇLENDİRME

Projenin amacı, Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza ve Tevkif Evinde kalan kadınların burada bulundukları süreyi etkin geçirmeleri, birer meslek öğrenmeleri, öğrendikleri bu meslekleri dışarıda gelir getirici birer faaliyete dönüştürmeleridir.

19 yıldır devam eden bu proje için, Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza ve Tevkif Evi (C.T.E) hizmetleri için C.T.E Yetişkin İyileştirme Birimi Genel Müdürlüğüne izin yazısı yazıldı. Ankara Soroptimist kulübü başkanı ve gelecek dönem başkanı önderliğinde üyelerin ve bağışçıların yardımlarıyla kadınların bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla el sanatları kursu, resim kursu, trikotaj kursu, oyuncak bebek yapımı vb. kursların ihtiyaçları karşılanmıştır. Daha sonra da Cezaevi ziyaret edilerek atölye çalışmalarından elde edilen bazı ürünler görülerek yetkililerden elde edilen getiriler hakkında bilgiler alınmıştır. Ankara Soroptimist Kulübünün temin ettiği malzemeler bu kurslara katılan hükümlü tutukluların birer meslek öğrenmelerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu sayede, kendi parasını kendi kazanan, kendi ayakları üzerinde durabilen, kimseye muhtaç olmadan hayat sürebilen, özgürlüklerine kavuştuklarında kendi hayatlarını sürdürebilecekleri gelir getiren bir iş yapmanın yanında cezaevi yaşantısını sosyal hayata yaklaştırmak mümkün olmaktadır. Bu proje ile 400 kadın ve genç kıza ulaşılmıştır.


SIE EN İYİ UYGULAMA – DERECEYE GİREN- 2020

PİLOT KÖYÜMÜZ SAĞLIK AKTİVİTELERİ

ADANA SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: SAĞLIK

Adana Soroptimist Kulübü, bu proje için, Adana’nın merkezden uzak, çoğunlukla göçmen veya mevsimlik işçilerin yaşadığı az gelişmiş bir yerleşim olan Zeytinli Köyü’nü Pilot Köy olarak seçti. Aynı zamanda eğitim çalışmalarının da yapıldığı köyde yerel yönetim ile görüşerek köyün ihtiyaçlarını öğrenerek çalışmaları planladı.

Sağlık çalışmaları kapsamında öncelikle kadın ve çocuklarına göz taraması yapıldı, gözleri bozuk olanlar, göz doktorunda muayene ettirildi ve ihtiyacı olanlara gözlük temin edildi.Meme kanserinin sıklığında ki artış düşünülerek Adana Valiliği ile birlikte kadınlara meme kanseri ve kendini muayene konularında eğitim verildi,maket memeler üzerinde muayene ile selim ile habis tabiatlı kitleleri ayırt edebilmek öğretildi. Sonrasında ileri araştırma için meme kanseri değerlendirme merkezine (KETEM) yönlendirildi.

Temiz suyun sağlık için önemini düşünerek okula su sebili sağlandı.

Çocuklarda fiziksel ve psikolojik sağlık yanında özgüven ve karar verme yönünde gelişim sağladığına inanılarak sporu teşvik için okula spor malzemeleri olarak voleybol üniformaları, pantolon ve spor ayakkabılarını temin edidldi. Voleybol takımının Adana’da dördüncü olmalarıyla gururlandık. Aynı zamanda formalarında yazan “Adana Soroptimist” yazısı da tanınırlılığımızı arttırdı.

Projeye fon yaratabilmek amacı ile etkinlikler düzenlendi, ürettiğimiz hediyelik eşyaların satıldığı “Yılbaşı Panayırı” ile başlayan etkinlikleri, takipçisi yüksek bir blogger olan “Arzu Sabancı ile Söyleşi” ile devam etti. Bu sayede, projeye fon yaratıldı ve Adana Soroptimist kulübünün ve soroptimistliğin bölgede ve sanal medyada tanınırlığı arttırıldı.

Toplam 16 ay süren proje boyunca, 888 kadın ve çocuk bu projeden yararlandı.


SIE EN İYİ UYGULAMA -DERECEYE GİREN - 2018

SESSİZLİĞİN SESİ

İÇEL SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: KADINA ve ÇOCUKLARA KARŞI ŞİDDET

İçel Soroptimist Kulübü, şiddet mağduru kadın ve çocuklara yönelik , şiddet konusunda kamuoyunu duyarlı hale getirmek için bir bilinçlendirme kampanyası düzenledi ve destekledi. Aynı zamanda psikolojik ve yasal danışmanlık sağladı.

Kulüp üyeleri ile birlikte kısa bir film çekerek, kadına yönelik her türlü şiddete karşı tepkiler, sosyal medya aracılığı ile gösterildi. Vermek istenilen mesajları içeren pankartlar hazırlandı ve çekim için profesyonel bir ekiple anlaşıldı. Tüm kulüp üyeleri siyah giyerek çekim için davet edildi. Kadınların seslerini yeterince duyuramamasını simgelemek için ağızlara siyah bantlar yapıştırıldı ve pankartlar gösterilerek çekim yapıldı. Bu çekimlere şiddetle ilgili istatistiki bilgiler eklendi. Yapılan kısa film “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” nde sosyal medyada tüm üyeler tarafından paylaşıldı. Sosyal medyanın gücü ile projeden toplamda 1000 kişi yararlandı.

Hedef kitle şiddet gören kadınlar ve kızlar olsa da, erkekler ve erkek çocuklar da bu projeden faydalandı. Proje hazırlık aşaması ile birlikte yaklaşık 14 gün sürdü.


SIE EN İYİ UYGULAMA -DERECEYE GİREN - 2018

TERAPİ BAHCESİ

KARŞIYAKA SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: SAĞLIK

Karşıyaka Soroptimist Kulübünün Sağlık Odağındaki önemli Projesi , 2016-2018 Döneminde, Sağlık Bakanlığı / Çiğli Kuzey Hastanesi Toplum Sağlığı Rehabilite Merkezi alanında gerçekleştirilmiştir.

Projenin amacı, Psikiyatri kliniği danışanları ve ailelerine açık havada zaman geçirip, bitki ve çiçek dikimi, yetiştirilmesi ve spor yapılması için ilgili alan sağlanması ve klinik uzmanları tavsiyesi ile tedavilerine destek sağlamaktır.

Soroptimistler olarak hedefimiz, toplumdaki kronik psikolojik sorunları olan, çoğunluğu kadınlar ve kız çocuklarından oluşan bu merkezin danışanlarını ve onları tedaviye getirmek üzere her gün eşlik eden annelerini birlikte zaman geçirdikleri ,tohumdan çiçeğe ve sebzeye dönüşecek bir aktivitede buluşturarak doğanın büyük gücünden ,tohumdan ürüne dönüşen bir evreyi izlemelerini sağlayarak tedavilerine alternatif katkıda bulunmak ve aynı zamanda sürdürülebilir çevre odağımıza da hizmet edecek güzel bir yeşil alan yaratmaktı.

İlk olarak Çiğli Organize Sanayii Yönetimi tarafından arsa tahsisi gerçekleştirildi. Hastanenin bahçesindeki yaklaşık 200 m2. lik alanda mimari projede sebze, çiçek yetiştirme amaçlı fide yatakları, ortak spor yapılacak alan, birlikte el işi ürünlerin hazırlanacağı sabit masalı ahşap oturma alanı tasarlandı. Projeyi gerçekleştirmek için gereken yaklaşık 46.000 tl bütçe desteği, İZMİR Büyük Şehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kulüp Bütçesi ve çeşitli sponsorlar vasıtasıyla karşılandı. Finaldeki tüm ağaç, çiçek ve bitkiler bağış olarak karşılandı.

Proje, fikir düzeyinden açılışa 8 ay süre içerisinde, Mayıs 2017’de tamamlandı ve bu proje ile toplam 120 kadın ve genç kıza ulaşıldı.

Bitki yataklarına danışanlar tarafından mevsimine uygun çiçek yada sebze ekilerek, kendilerinin diktiği ürünlerin gelişimini izleme olanağı yaratıldı. Günde altmışa yakın danışanın tedavi gördüğü bu merkezde danışanlara sağlıklı bir sosyal aktivite ortamı hazırlanmış oldu.

Projenin mesajı; Sağlıklı bireylerden sağlıklı topluma ulaşmak ve doğanın iyileştirici gücünü ispatlamaktı.

Projenin Yarattığı Etki ve Planlanan Hedef açısından Terapi Bahçesinin İzmir de ve hatta Türkiye de ilk olması , Danışanların ,ailelerinin ,klinik sağlık ekibi ve Sağlık Bakanlığının göstermiş olduğu ilgiden projenin hedefe ulaştığına emin olmak Karşıyaka Soroptimist kulübü olarak en büyük kazancımızdı.


SIE EN İYİ UYGULAMA - DERECEYE GİREN - 2018

TEMİZ SU TEMİZ ÇEVRE

TARSUS ŞELALE SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Tarsus Şelale Kulübü, her yıl 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında , geleceğimizin emanet edildiği çocuklara çevre bilinci konulu etkinlikler düzenlemektedir. 2017 yılında çocuklara 5 Haziran Dünya Çevre gününde çevre konulu eğitim ve farkındalık amacıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

5 Haziran Dünya Çevre günü olması sebebiyle, etkili ve bilgilendirici bir etkinlik yapılması hedeflendi, etkinlik için gerekli izinler alındı. Tarsus Dumlupınar İlkokulundan 4-E sınıfı öğrencileri “Temiz Su Temiz Çevre” projesi kapsamında geziye götürüldü. Gezinin 1. Durağı olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisine geçildi. Tesiste görevli kimyager, çocuklara arıtma tesisinin nasıl çalıştığı, temiz su elde etmek için ne gibi işlemler yapıldığını anlattı. 2. Durak olan Berdan İçme suyu barajını görmek için Devlet Su İşleri Müdürlüğü birimine geçildi. DSİ yetkilileri içme suyu kaynağı olan Berdan Barajı hakkında çocukları bilgilendirdiler. Suyun önemini, tasarruflu kullanmamız gerektiği vb. konularda çocukların dikkatini çektiler. Önceden hazırlanan kumanyaların ikramından sonra, çocuklara doğa sevgisi , hayvan sevgisi aşılamak için; Tarsus Hayvan Parkına yaralı olarak gelmiş, devamında parkta tedavileri yapılmış ve iyileşmiş olan kuşlar ve kirpiler tekrar doğal yaşam alanları ile buluşturuldu. Çocuklar, tedavi edilen hayvanları ellerine alarak onları büyük bir sevgiyle doğaya bıraktılar. Tarsus Hayvan Parkı Müdürü bu günün anısına çocuklara kitap ve anahtarlıklar hediye etti.

Pandemi sebebiyle ara verilen projede 16 Mayıs 2022 tarihinde, 70 öğrenciye “doğa ve çevre “konulu arazide uygulamalı eğitim verildi. Projenin devamında, her yıl bir ilköğretim okulu belirleyerek , “çevre ve doğanın korunması” konulu farkındalık yaratacak uygulamalı eğitimler düzenlenmesi hedeflenmektedir.


SIE EN İYİ UYGULAMA – EDUCATE TO LEAD ÖZEL ÖDÜLÜ- 2017

KADINLAR İÇİN MESLEK VE İŞ MERKEZİ (KİMİM)

ETİLER SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: EKONOMİK GÜÇLENDİRME

Çalışmak isteyen ancak iş bulamayan 18-45 yaş arasındaki kadınlara istihdam garantili mesleki eğitim verilmesini hedefleyen KİMİM projesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Kadın İstihdamının Artırılması Mali Destek Programı hibesi ile 2014 yılında Balat Kültür Evi’nde hayata geçirildi.

2015 yılında İstanbul’daki yeme, içme ve konaklama işletmelerinde talep açığı bulunan Bulaşıkhane Personeli, Servis Elemanı ve Kat Hizmetleri Görevlisi pozisyonlarında çalışabilmeyi sağlayacak bilgi ve becerinin kazandırıldığı 3 profesyonel mesleki eğitim programı düzenlendi. Bu programları başarıyla tamamlayan 85 kadın sertifika aldı, 25 kadın işe yerleştirildi.

İzleyen dönemde gerek turizm alanındaki istihdamın daralması gerekse hedef kitlemizin ev içi bakım yüklerinin ağırlığı yüzünden yarı zamanlı çalışmaya eğilim göstermesi nedeniyle katılımcıların fikirleri ve istekleri doğrultusunda projemiz el emeği ürünlerin üretilmesi ve satılmasına yönelik destek sunmaya evrildi. Bu kapsamda 2016 yılından başlayarak her yıl el emeği ürünlerin üretimine ilişkin farklı eğitim programları düzenleniyor. Yine aynı yıl üretilen ürünlerin kadınlara gelir getirmesini sağlamak için KİMİM Atölye kuruldu.

Bir sosyal girişim olan KİMİM Atölye’nin giderleri Etiler Soroptimist Kulübü tarafından karşılanıyor. Üretilen ürünlerin malzemeleri (örgü ve işleme ipleri, ip, tığ, şiş, aksesuar, vb.) kadınlara ücretsiz olarak veriliyor. KİMİM Atölye’de üretilen başta örgü çanta olmak üzere çeşitli ürünler dernek üyelerinin yarattığı farklı satış kanallarıyla pazarlanarak kadınların beceri ve emekleri gelire dönüştürülüyor. Altı yıl içinde bankalar, kurumsal firmalar, Kanada’daki bir çevrimiçi mağaza ve kişilerin siparişleriyle Atölye’de 2 binden fazla çanta, onlarca battaniye, yastık ve elişi üretildi. Yurtiçi ve yurtdışındaki Soroptimist kız kardeşlerimiz siparişleri ile projeye destek olurken kermes, alışveriş şenliği gibi etkinlikler de tanıtıma yardımcı oluyor. KİMİM Atölye’nin sürekliliğini ve bölgedeki kadınların iş gücüne katılımını devam ettirmek için her yıl ürün grubunda yenilikler yapılıyor, üretim süreci yeni tasarımlarla şekillendiriliyor.

Odağı kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi olan KİMİM projesi ile 2022 itibariyle 3500 kadına ulaşıldı; doğrudan yararlanıcı sayısı 200’e yaklaştı. Proje içinde yer alan katılımcılarla ayrıca her yıl toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik cinsiyet temelli şiddetle mücadele, kadının insan hakları, çocuk hakları gibi konularda söyleşiler ile kişisel gelişimlerini ve iyilik hallerini güçlendirecek programlar da düzenlenmektedir.


SIE EN İYİ UYGULAMA - DERECEYE GİREN - 2017

CEZA EVİNDE UMUT OLMAK

İÇEL SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: EĞİTİM

Adalet Bakanlığı ile protokol imzalanarak başlanılan bu proje 2016 Haziran, 2017 Nisan ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Bağlantılı 18 proje adımını kapsamaktadır.

Tarsus Kadın Cezaevinde anneleri ile kalan hükümlü ve tutuklu çocukları, 0-6 yaş 27 çocuk için kreş açıldı. Koğuşlarda anneleri ile birlikte kalan çocuklar için kreş ortamında eğitim sağlayarak, normal hayata döndüklerinde topluma uyumlarının kolaylaştırılması hedeflendi. Aynı zamanda cezaevinde kalan 260 kadına hayattan kopmamaları , topluma kolay entegre olabilmeleri için sağlıktan kişisel gelişime kadar bir çok konuda eğitim verildi.

Eğitim konuları:

 • Kadın Sağlığı
 • Kuaförlük Eğitimi(Meslek edindirme)
 • Aile Planlaması
 • Kişisel Gelişim
 • Medeni Hukuk ve Kadın Hakları
 • Diş Sağlığı
 • Erken Tanı
 • Cinsiyet Eşitliği
 • Öfke Kontrolü
 • Zor Koşullarda Mutlu Olmanın Sırları
 • Yoga ve Meditasyon
 • Doğum Kontrolü
 • Okumak, Bilgilenmek, Güçlenmek
 • İlk Yardım
 • Madde Bağımlılığı

Bir kahvaltı etkinliğinde, cezaevi kreşindeki çocukların resim çalışmaları sergilendi, geliri ile bursiyerlere katkı sağlandı.

Cezaevindeki çocuklara, 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi,üyelerin desteği ile çocuklara hediyeler ve pastalar götürüldü. Aynı zamanda çocuklara Cumhuriyet değerlerini öğretmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mutluluğu yaşatmak istendi. Toplamda bu projeden 450 kişi faydalanmıştır.


SIE EN İYİ UYGULAMA - 2017

TURUNCU KAHRAMANLAR-HeForShe’ye Destek Projesi

MARMARA SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: KADINA ve ÇOCUKLARA KARŞI ŞİDDET

Proje ile, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet sorunları hakkında farkındalık yaratmak, erkekleri bu mücadelede aktif rol almaları için teşvik etmek ve kadınların seslerini duyulur kılmak amaçlanmıştır. Bu amaçla projede, Birleşmiş Millet’lerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından beşincisi olan Cinsiyet Eşitliği hedefine yönelik olarak, 2014 senesinden itibaren yürüttüğü HeForShe, ve 2015 senesinden beri devem eden Orange Your World Kampanyalarına odaklanılmıştır. HeForShe (KadınİçinErkek), kadının toplumda hak ettiği yere gelmesi, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir topluma ulaşılması ve kadına yönelik şiddetin sonlanması için, bu mücadelede erkeklerin de en az kadınlar kadar aktif rol almaları gerektiğini vurgular. Orange Your World (Dünyayı Turuncuya Boya) ise, turuncu rengi, kadına yönelik şiddetin sonlanması mücadelesinin beynelmilel rengi ilan ederek ve bu konudaki aktivite/projelerde turuncunun kullanımını teşvik ederek, dünya çapında bu sorunun görünürlüğünün ve toplumsal farkındalığın artmasını amaçlar.

Turuncu Kahramanlar Projesinin birinci etabı (2014-2016), yalnızca erkeklerin ve erkek çocukların katılım sağlamaları üzerine kurgulanmıştır. Bu etapta her iki kampanyanın amaçları hakkında bilgileri ve film çekimlerinde kullanılabilecek örnek cümleleri içeren broşürler hazırlanmış, çekimlerde kullanılmak üzere turuncu atkılar temin edilmiş, HeForShe Türkiye ile temasa geçilerek proje bilgilendirmesi ve izinleri gerçekleştirilmiştir. Ardından, farklı sosyal alt yapılardan gelen 131 erkeğe ulaşılmış, broşürler eşliğinde bilgilendirme yapılmış, kendilerinin turuncu atkılar takarak, cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında verdikleri mesajlar filme çekilmiş, filmler bu kişiler etiketlenerek sosyal medya hesaplarında Turuncu Kahraman ilan edilerek paylaşılmış, tüm kahramanların HeForShe resmî sitesine kayıt olması sağlanmış, kendilerine teşekkür kartları sunulmuştur.

İkinci etapta (2016-2018) proje kadınların da katılımına açılmış, tüm aşamalar gerçekleştirilerek kadın ve erkeklerden oluşan 265 kahramana ulaşılmış, farkındalığı artırmak amacıyla turuncu kahraman kupaları, yaka iğneleri ve turuncu kahraman amigurumi bebekleri hazırlanmış, turuncu kahraman bebeklerini ve projeyi tanıtmak üzere ülke çapında yayın yapan bir televizyon programına konuk olunmuştur.

Projenin üçüncü etabında (2018), proje çıktılarını, tüm videoların bir kolajını, kahraman isimlerini ve teşekkürleri barındıran bir video hazırlanmış, video, 16 Aktivizm Kampanyası bünyesinde sosyal medya hesaplarında ve Balat Kültür Evi ekranlarında paylaşılmıştır.

Beş sene süren üç etabın sonunda toplam:

 • 185 video mesajı ile

 • 396 Turuncu Kahramana,

 • Glaxo Smith & Kline (GSK) Türkiye, Kanser Savaşçıları Derneği, Trio Vassago, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Soma Zafer Spor U13 & A Kız Futbol takımları olmak üzere 6 Kurumsal Kahramana,

 • Sosyal medyada 40.000’in üzerinde görüntülenmeye (2018 itibariyle) ulaşılmıştır.


SIE EN İYİ UYGULAMA - 2017

TOPLA DÖNÜŞTÜR DÜNYAYI DEĞİŞTİR

MEZİTLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre bilinci içerisinde geri dönüşümün önemi tartışılmaz. Evlerde bunun sürdürülebilir olmasının en önemli ayağı çocuklar diye düşünüldü. Bu konuda bilinçli çocuklar, anne babalarını hatta komşularını da eyleme geçirmeye ikna edebilir düşüncesi ile yola çıkıldı.

Mezitli Belediyesi ile görüşülerek, lojistik destek sözü alındı. Yine belediye bünyesinde çalışan bir çevre mühendisinin danışmanlığı ve kulüp üyelerinin katkıları ile interaktif bir sunum hazırlandı. Öğrencilere dağıtılacak “Çevre Avcısı “broşürleri hazırlandı. Mezitli'de bulunan 25 okulda 1.000 civarındaki öğrenciye geri dönüşüm ile ilgili interaktif sunumlar yapıldı. Sunum aynı çevre mühendisi tarafından başarı ile gerçekleştirilirken, Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri de bu sunumlarda dönüşümlü olarak hazır bulunarak öğrenciler ile iletişim kurdu ve broşürleri dağıttı. Sunuma katılan tüm öğrenciler “ ÇEVRE AVCISI “ ilan edildi. Aile ve komşularını geri dönüştürme konusunda ikna etmeye çalışacaklarını söyleyen çocukların gözlerindeki ışıltı görülmeye değerdi.

Bu projenin diğer bir ayağında ise afiş yarışması düzenlendi. Afiş yarışmasını şartları ve ödülleri belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındı ve okul idarecileri ile görüşülerek tarihler belirlendi. Gerek ilçedeki tüm okul yönetimleri tarafından gerek ise yapılan interaktif sunumlar sırasında bu yarışma ile ilgili bilgiler verildi. Yarışmaya katılarak derece alan öğrencilere ödülleri, 5 Haziran Çevre Günü’nde yapılan bir törenle verildi.

İlk çalışmaların başladığı 29.02.2016 tarihinden, projenin bitim tarihi olan 05.06.2016 Çevre Günü ‘ne kadar, Soroptimistler ve ÇEVRE AVCISI gönüllüler ile on binlere ulaşıldı.

Soroptimistleri her anlamda mutlu eden bu başarılı proje , 2017 yılında Best Practice ödülü alarak taçlandırıldı.


SIE EN İYİ UYGULAMA - 2016

DEĞİŞİM ATÖLYESİ

TÜRKİYE SOROPTİMİST KULÜPLERİ FEDERASYONU

PPROGRAM ODAĞI: KADINA VE ÇOCUKLARA KARŞI ŞİDDET

Bu projede, drama yöntemi, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yardımcı olmak için yaratıcı bir yol olarak kullanılmıştır. “Değişim Atölyesi” projesi, toplumda cinsiyet rolleri, cinsiyete dayalı şiddetin nasıl algılandığı sorunlarının çözülmesi için tasarlanmıştır. Genel olarak toplumun ( ve kadınların kendilerinin) kadına yönelik şiddetin "normal" olduğunu kabul etmesi gerçeğinin değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca, şiddet mağduru kadınlar çoğu zaman yalnız kalmakta, haklarını bilmemekte ve hukuki ve psikolojik desteğe erişebilecek bilgilerden yoksun kalmaktadır. Bu proje, kurum ve STK'ların desteğiyle yaratıcı drama yoluyla mağdurları bilinçlendirmeyi ve güçlendirerek desteklemeyi amaçlamıştır.

Sosyal kabulün geliştirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele yollarının yaygınlaştırılması için proje kapsamında yapılan çalıştaylarda ele alınan konular:

 • Kadınları, Şiddet Yoluyla Edinilen Olumsuz Değer Kalıplarından Kurtarmak,

 • Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bakış Açıları Konusunda Farkındalık Yaratmak,

 • Öz Saygıyı Oluşturmak,

 • Çatışma Yönetimi,

 • Şiddeti Tanımak,

 • Kendine ve Başkalarına Güvenmek,

 • Duygularının Farkında Olmak,

 • Aile İçi İletişim.

Sonuç olarak katılımcılar çalıştaylardan yararlandıklarını, görüşlerinin değiştiğini ve memnun olduklarını söylediler. Toplumsal cinsiyetin ana rolleri ile kadına yönelik şiddet arasındaki ilişki hakkında bireysel görüşmeler ve telefon görüşmeleri yoluyla bilgiler toplanmıştır. Mevcut sorunlarından uzaklaşma ve şiddetle mücadele etme cesaretine sahip olmaları için, kadınlar, sosyal destek ağları oluşturmaya ve bilgi toplamaya teşvik edildi. İlgili yerel kamu kurumları ve STK'ların iletişim bilgileri kendilerine verildi ve yardım için nasıl başvurulacakları anlatıldı.

Katılımcılar, projeyi yürüten Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu hakkında da bilgi sahibi oldular. Türkiye'nin dokuz ilinde 10 farklı kadın grubu yararına düzenlenen 30 saatlik yaratıcı drama atölyelerinden 8.000'in üzerinde kadın faydalandı. Yedi ilde farkındalık yaratma konferansları düzenlendi. TSKF, ayrıca Türkiye genelinde dokuz ilde on basın toplantısı düzenledi.


SIE EN İYİ UYGULAMA -DERECEYE GİREN - 2015

SAĞLIK İÇİN ANNE ÇOÇUK SOROPTİMİSTLER ELELE - 2

İZMİR SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: SAĞLIK

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisinde tedavi gören kanser hastası çoçuklar ve anneleri ile bir araya gelerek çoçukların ve refakatçi annelerin çeşitli rehabilite edici aktivitelerle daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak, izolasyon duygularını gidermek amacı ile bu proje gerçekleştirilmiştir. Projede görevli olan İzmir Soroptimist Kulübü üyeleri, her hafta belirli bir günde onkoloji servisinde tedavi gören çocukları ve anneleri ziyaret etti.Yerel bir tiyatroda çalışan aktörler ile interaktif skeçler düzenlendi. Ressam olan bir üye resim malzemesi getirerek çalışmalar yaptırdı. Üniversitenin konservatuar öğrencilerinin müziği dinlendi ve dans edildi. Yazar olan bir üye, kendi öykülerini okudu ve onlara yazma konusunda yol gösterdi. Bir grup üye, annelere sağlıklı beslenme hakkında bilgi verdi.

Tanınmış bir seramik sanatçısı olan bir üye, çocuklarla seramik çalışmaları yaparak yarattıkları eserleri atölyesinde pişirerek getirdi. Ayrıca başka bir grup seramik sanatçısı da çocuklarla çalışmalar yaptı. Kadın doğum uzmanı bir üye, annelere kadın sağlığı konusunda bilgi verdi.

Her buluşmada getirilen ikramlar eşliğinde çay içilerek sohbet edildi. Yeni yılda üniversite öğrencilerinin de katılımıyla bir parti düzenlenerek müzik, dans ve pandomim ile eğlenildi, ayrıca çocuklara hediyeler verildi.

Projeye gelir sağlamak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yiyecek kermesi yapıldı.

Proje ortağı, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji ve Hematoloji Servisleridir. Ekim 2013 ve Eylül 2014 döneminde yürütülen projede toplam 20 kadına ulaşılmıştır.


SIE EN İYİ UYGULAMA -DERECEYE GİREN - 2014

MESLEĞİM UMUDUM

SEYHAN SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: EKONOMİK GÜÇLENDİRME

Seyhan Soroptimist Kulübü, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teklif çağrısına sunduğu ve destek görmeye hak kazandığı “Mesleğim Umudum” başlıklı proje kapsamında maddi imkansızlıklar nedeniyle toplumda kendine yer bulamayan, mesleği olmayan ve hatta fiziksel engelinden ötürü kendini toplumdan soyutlanmak zorunda hisseden 50 engelli kadına umut oldu.

262.467 TL bütçeli proje kapsamında, proje iştirakçisi ve uygulama ortağı, Yüreğir Belediyesi’nin tahsis etmiş olduğu Yüreğir Mehmet Akif Kültür Merkezinde, 51 adet makinanın temin edilmesi koşulu ile, bir adet hazır giyim ve bir adet trikotaj atölyesi kuruldu.

Hedefimiz, 50 engelli kadına sertifikalı mesleki eğitimler vererek, kurs bitiminde bu kişileri kesinlikle sosyal ve mesleki açıdan topluma kazandırmaktı. Projenin uygulanması aşamasında 270 saatlik hazır giyim ve 728 saatlik trikotaj eğitimleri kursiyerlere verilmiştir. Kadınların bu kurslara rahatça ulaşabilmeleri için Belediye tarafından otobüs tahsis edilmiştir.

Bu proje ile toplumda dezavantajlı durumda olan kadınların iş gücü potansiyelini ortaya çıkararak, istihdam edinmelerine katkıda bulunuldu. Seyhan Soroptimist Kulübü üyeleri, bu projenin gerçekleşmesi icin her türlü maddi ve manevi yardımı yaptılar.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok hizmete imza atmış olan Yüreğir Belediyesi, EBİMED (Engelli Bireylere Meslek Edindirme Derneği) ve Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü projenin uygulama ortağı ve iştirakçisi olmuştur.

Bu projenin Adana’ya ve ihtiyaç duyup da faydalanan herkese faydalı olmasının mutluluğunu yaşadık.


SIE EN İYİ UYGULAMA -DERECEYE GİREN - 2014

ÇOCUK GELİNLER

ULUDAĞ SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: KADINA ve ÇOCUKLARA KARŞI ŞİDDET

TÜİK verilerine göre çocuk gelin sayısı 181 bini aşmış durumdadır. Kız çocuklarının kendilerini koruyamayacak yaşta evlendirilmeleri, en temel insan hakkı olan eğitim haklarının önünde en büyük engeldir. Kız çocuklarının, kadınların eğitim fırsatından yoksun kalması, ülkenin gelişmesini, kalkınmasını ve demokratikleşmesini de engelleyecektir. “Çocuk Gelinler" sorununu görmezden gelmek, uluslararası sözleşmelerden doğan taahhütlerin ve kız çocuklarının insan haklarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Medeni Kanun'a göre evlilik yaşı, 17 yaşını bitirme koşuluna bağlıdır. Türk Ceza Kanunu'na göre, resmi nikah yapılmadan evlendirilme suçtur. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre ise 18 yaşına kadar her insan çocuktur, korumak ve desteklemek gerekir. Sosyo-ekonomik ve kültürel anlamda dezavantajlı bir bölgede çocuk yaşta evlilik oranının yüksek olduğu bölgedeki kız meslek lisesi öğrenci ve velilerine (toplam 600 kişi) erken yaşta evliliklerin neden ve sonuçlarını, kadın ve kız çocuklarının üzerindeki olumsuz sağlık etkilerini ile psikolojik ve hukuki boyutunu anlatan ve bir ay süren bir etkinlik gerçekleştirildi. İnteraktif sunumlarla çocuk yaşta evlilikler sağlık, psikolojik ve hukuki boyutuyla ele alındı. Konu ile ilgili kısa filmler izlendi. Soru cevap ve deneyimler paylaşılarak eğitim sona erdi. Etkinliğin proje ortakları olan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Bursa Barosu, ve Bursa Psikologlar Derneği ile işbirliği içerisinde çalışıldı.


SIE EN İYİ UYGULAMA - 2013

HAYATA ATILAN İLMEKLER

ETİLER SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: EKONOMİK GÜÇLENDİRME

Mardin’de, dezavantajlı bölgede, bulunan kadınların halı dokuma eğitimi alarak meslek sahibi olmaları ve gelir elde etmeleri amaçlanmıştır. Aynı zamanda geleneksel bir sanatın yaşatılması ile kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi desteklenmiştir. Proje, kadınların ekonomik güçlendirilmesi odağında gerçekleştirilmiştir. 500’e yakın kadına halı dokuma usta öğreticilerden öğretilmiştir. 200’ü aşkın kadın ekonomik yönden güçlendirilmiştir. 2001 yılında başlamış ve hala devam etmektedir.

Geçmişi 1989 yılına dek uzanan ve 2001 yılında SI San Diego ile birlikte Mardin'e taşınan bu proje yıllardır kesintisiz sürdürülmektedir. 1999 depremi sonrasında tezgahlar Karamürsel’e ve İzmit Bekirpaşa’ya götürüldü. 2001’de ise atölye San Diego Kulübü ile Mardin’e taşındı. Kadınların ekonomik hayata katılımının oldukça düşük olduğu illerden birisi olan Mardin'in, dezavantajlı Kötek mahallesinde hayata geçirilen bu proje ile kadınlar iş ve meslek sahibi olurken, gelir elde etmekte, ayrıca ev dışında sosyalleşme imkanı bulabilmektedirler. GAP-BKİ Gül Medrese Çatom ile yapılan protokol çerçevesinde Mardin Valiliği projenin eğitmenlerini sağlamakta ve atölyenin kirasına destek olmaktadır. Halıların iplikleri Etiler kulübü tarafından karşılanmaktadır. Kursiyerlere bir yandan eğitim verilirken, diğer yandan halı siparişleri alınarak kadınların dokudukları her ilmek için gelir elde etmeleri sağlanmaktadır. Etiler Kulübü kardeş̧ kulübü San Diego üyeleri her yıl en az bir halı alarak katkıda bulunmaktadırlar.

Pandemi sürecinde atölyelerin kapalı kalması nedeniyle ziyaretlerde ve üretimde durma noktası yaşanmıştır. Pandeminin bitmesi ile birlikte bu durgunluk sürecinin azaltılması hedeflenmiş ve bu doğrultuda adımlar atılmıştır. Kadın değişiminin dönüştürücü gücünü ve toplumsal etkilerinin gözlemlendiği bu projenin, halı siparişleri ve bireysel katkılarla uzun yıllar sürdürülmesi hedeflenmektedir.


SIE EN İYİ UYGULAMA - 2013

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

İZMİR SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: KADINA VE ÇOCUKLARA KARŞI ŞİDDET

İzmir’deki bir Kadın Konuk Evinde yaşayan kadınların yaşam koşullarını iyileştirmek, gelecekte verimli ve güvenli hayatlar yaşayabilmelerine katkıda bulunmak amaçlı bu proje gerçekleştirilmiştir.

2006-2012 yılları arasında aralıksız süren, Kadına Yönelik Şiddet projesinden yararlanan toplam kadın sayısı 360’dır.

Proje kapsamında, Kadın Konuk Evinin ihtiyaç duyduğu bazı eşya ve ekipmanlar alındı.

Kadınlara kanuni hakları, şiddetle baş etme yöntemleri, aile ilişkileri, çocuk eğitimi, hijyen ve sağlık gibi konularda eğitimler verildi. Ayrıca İzmir kulübü üyesi bir avukat, her ay düzenli olarak giderek kadınlara hukuki danışmanlık yaptı.Aşırı şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocuklarına özel psikoterapi sağlandı. Çocukların kitap, oyuncak, ve kıyafet gibi gereksinimleri temin edildi.

Kadınların galoş üretimi, elişleri gibi beceriler kazanmasında ve çeşitli faaliyetlerle bunların satışında destek olunarak kadınların maddi kazanç elde etmeleri sağlandı.

Kadınlar ve çocuklar tiyatro, sinema, hayvanat bahçesi gezisi, kahvaltı gibi Konuk Evi dışı gezi ve kültürel etkinliklerden yararlandırıldı. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde kutlamalar düzenlendi.

Konuk Evinden ayrılarak kendine yeni bir hayat kuran kadınlara iş ve eşya temin edildi.

Projede İzmir Kadın Konuk Evi Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmıştır.


SIE EN İYİ UYGULAMA - 2011

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE EĞİTİM

ANKARA, ANITTEPE,ÇANKAYA,EMEK, GAZİOSMANPAŞA SOROPTİMİST KULÜPLERİ

PROGRAM ODAĞI: SİLAHLI ÇATIŞMA SIRASINDA VE SONRASINDA KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK

Ankara Soroptimist Kulübü, Gazi Üniversitesi ile koordineli olarak, yoksul ailelere evde sağlık hizmeti ve genel sağlık eğitimi vermek için işbirliği yapmıştır.

Sağlık çalışanları tarafından, Kale Bölgesinde yaşayan ailelere, Başkent TEM'de (Toplum Eğitim Merkezi) eğitimler verilmiştir.

Eğitim konuları; beslenme ve sağlıklı beslenme, aile planlaması, doğum öncesi ve doğum sonrası sağlık bakımı, yenidoğan ve çocuk bakımı ve yaşlı bakımı.

Nitelikli hemşireler ile, yerel eğitimlerin verilmesinin yanısıra 70 ev tek tek gezilerek genellikle dışlanmış ve erişimden yoksun kalanların yeterli sağlık hizmetlerine sahip olmaları sağlanmıştır.

Bu ev ziyaretleri sırasında hemşireler, ekonomik imkanları kısıtlı ve eğitim düzeyi düşük olanların, uygun sağlık hizmeti almalarını sağlamak için, kişilerin bireysel ihtiyaçları ve ihtiyaç duydukları sağlık eğitimlerinin konularını belirlemişlerdir.


SIE EN İYİ UYGULAMA - 2011

MÜLTECİLER

ANKARA SOROPTİMİST KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: SİLAHLI ÇATIŞMA SIRASINDA VE SONRASINDA KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK

Ankara Soroptimist Kulübü, başka bir ülkeye yerleşmeyi umut eden ve yolu Türkiye’den geçen mülteci ailelere yardım etti. Türkiye'de mülteci kampı bulunmaması, bu ailelerin temel ihtiyaçları için hayati önem taşıyan eşyaları dahil olmak üzere her şeyi ülkelerinde, geride bırakmak zorunda kalmaları nedeniyle yaşam koşulları maalesef içler acısı durumda idi. Ayrıca, güvencesiz mülteci koşulları, bulundukları ülkenin dilini konuşamamaları ve eğitim eksiklikleri de, yaşam koşullarını iyileştirmek için gerekli işe sahip olmalarına engel olmaktaydı.

Ankara Soroptimist Kulübü, Ankara Lions Kulübü ile işbirliği yaparak, Ankara Mülteci Destek Grubu ve Ankara'da bulunan Büyükelçiliklerin destekleri ile mülteci ailelerin ihtiyaçlarına karşılayacak eşyaları gönüllülerden bağış yöntemiyle topladı. Iraklı bir kıza tekerlekli sandalye almak için Ankara'daki Vatikan Büyükelçiliği'nin himayesinde bir bağış pazarı ve ikinci el eşya satışı için kermes organize etti. Ayrıca Polonya Büyükelçiliğinde, Irak, İran ve Afganistan'dan gelen 40 mülteci aileye gıda yardımını sağlamak için bir resepsiyon düzenlendi.

Ankara Soroptimist Kulübü, mültecilerin daha iyi uyum sağlayabilmesi için dil eğitimine ihtiyaçları olduğunu farketti ve mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra aynı zamanda Türkçe dil kursları da vermeye başladı. Türkçeyi öğrendikten sonra, aileler için meslek kursları başlatmayı hedeflediler.


SIE EN İYİ UYGULAMA - 2010

KÜLTÜRLERİN BULUŞMASI

GAZİOSMANPAŞA KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI:ULUSLARARASI İYİ NİYET VE ANLAYIŞ

Bu projede, Ankara Kale’sinde yaşayan ve ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklar için Başkent Toplum Eğitim Merkezi’nde Gaziosmanpaşa Soroptimist Kulübü tarafından çeşitli eğitim programları düzenlenmekteydi. Bu kapsamda D’Atelier Kültür ve Sanat Evi ile iş birliği yapılarak çocukların sanat yolu ile dünyayı tanımaları amaçlanmıştı. D’Atelier, o dönemde uluslararası Türkiye Yılı kutlamaları çerevesinde Fransız, İsrailli, Filistinli ve Türk çocuklarının ortaklaşa seçilen bir konuda yapacakları resimlerden oluşacak bir sergiye davet edilmişti. Kale çocuklarının da sergiye katılımı ve dünyaya bir pencere açmaları amaçlandı. D’atelier Kültür ve Sanat Evi’ne devam eden çocuklar ile Kale’de yaşayan ve GOP Soroptimist’in eğitim programlarına devam eden çocuklar, Anadolu Medeniyetleri Müzesine götürüldü, kaleyi ve çıkrıkçılar yokuşunu gezmeleri sağlandı. Başkent TEM’de kendilerine Ney dinletildi ve Mevlana Felsefesi anlatıldı. Ney dinlerken hissettiklerini resmetmeleri istendi. Atık pet şişelerden bir de heykel yaptılar ve ortaya çıkan eserler Fransa’ya gitti ve sergilendi.

Kale’de yaşayan ve Başkent TEM’e eğitime gelen kız ve erkek toplam 80 çocuk bu projeye katılmıştır.

2010 yılı Best Practice ödülünü Uluslararası İyi niyet ve Anlayış Odağında Kültürlerin Buluşması Projesi ile Gaziosmanpaşa Soroptimist Kulübü kazanmış ve 500 Euro ödül aldı.


SIE EN İYİ UYGULAMA - 2010

PLASTİK ALIŞVERİŞ POŞETLERİ KULLANMAYIN

GKARADENİZ EREĞLİ KULÜBÜ

PROGRAM ODAĞI: İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİLERİNİ AZALTMAK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, KİŞİSEL TERCİHLERE, HÜKÜMET POLİTİKALARINA VE PROGRAMA ENTEGRE ETMEK

Karadeniz Ereğli Kulübü,Ocak 2009’da plastik poşet kullanımının çevre üzerindeki zararlı etkileri konusunda farkındalığı artırmak için bu projeyi başlattı. Plastik torba kullanımının doğamıza verdiği zararlar göz önüne alınarak, bir yıl boyunca plastik poşet kullanımını azaltıp bez poşet kullanmaya teşvik eden çalışmalar yapılmıştır.

Öncelikle kulüp üyeleri bir araya gelerek, maliyetine satacakları, yeniden kullanılabilir bez alışveriş çantaları dikmiş, daha sonra birçok etkinliklerde kadınlara bu poşetlerin tanıtımı yapılmış ve kullanımının faydaları anlatılmıştır. Kulüp, çevreyi korumanın önemi ve plastik poşetlerin neden olduğu zararları hakkında bilgilendirici eğitimler düzenlemiştir.

Projeye gelir sağlamak için bir brunch ve İstanbul'a günübirlik kültürel bir gezi düzenlenmişir. Kulüp projesi, program ve savunmayı birleştirmek için Soroptimistlerin yeteneklerini kullanmışlardır.

``Plastik Alışveriş Çantası Kullanılmaması ve Kumaş Alışveriş Çantası Kullanımı’’ konusunda kadınlara sunumlar yapılmış ve kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

Bu proje SIE tarafından 2010 yılında En İyi Uygulama olarak seçilmiş ve kulübe 500 Euro ödül verilmiştir.

Bu proje ile, Karadeniz Ereğli’de SOROPTİMİST logolu bez poşetleri görmek büyük mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur.