Kolayca

Türk Soroptimistler, Türkiye'nin farklı illerinde imkanları kısıtlı kadınların adalete erişimlerini destekliyor!

Proje Odağı: Kadına Yönelik Şiddet

11 Nisan-11 Kasım 2022 arasında uygulanacak olan Kolayca projesi imkanları kısıtlı kadınların adalete erişimini destekleyerek Türkiye'de kadın haklarına yönelik aktif ve pasif ihlallerin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Özel amaçlar ise;

1. TSKF üyesi 25 dernek ve 4 TEM’in gerçekleştirdiği projeler ve sunduğu hizmetlerle bağlantı kurduğu imkanları kısıtlı kadınların hukuk okur yazarlığını ve yasal süreçlere ilişkin farkındalığını artırmak, onları hak sahibi bireyler olarak güçlendirmek ve adli yardım mekanizmalarını kullanarak adalete erişimlerini teşvik etmek ve desteklemek,

2. Sosyal medya kampanyaları ile kadınların hukuk okuryazarlığını artırmak, hak, adli yardım ve çareler konusunda bilinçlendirmek ve/veya pekiştirmek, yasal haklarını kullanmalarını teşvik etmek ve adalete erişimlerini desteklemek olarak özetlenebilir.

Kadınların haklarını talep etmeye içtenlikle ikna olmalarını sağlamak, ihlalleri görselleştirmek, değişim arzusunu teşvik etmek ve hukuk okuryazarlığı kazandırmak üzere geliştirdiğimiz elişi temelli uygulamalar içeren eğitimleri 10 ilde 500 kadınla yüz yüze gerçekleştireceğiz. Ayrıca katılımcıların sorularını yanıtlayacak ve ihtiyaç duyan kadınları destek almak üzere Adli Yardım birimlerine yönlendireceğiz.

TSKF sosyal medya hesaplarından da imkanları kısıtlı kadın gruplarının yasal okuryazarlığını artırmak için özel olarak tasarlanmış, adli yardım hizmetlerini vurgulayan bir sosyal medya kampanyası yürüterek binlerce kadına ulaşacağız.

KOLAYCA projesi üç ana temaya odaklanacak (1) kadın hakları ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, (2) kadınların ekonomik hakları (3) aile hukuku. Bu konular 4 uygulamalı eğitim oturumunda ele alınacak.

1. Boncuk Boncuk Hayatımız: Ana Karnından Mezara Hukuk Neden Lazım?
2. Güvenli İlişki Battaniyesi: Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet
3. İlmekler Çözülürse: Aile Hukuku, Boşanma, Nafaka
4. Geçim Günlüğü: Kadınların Ekonomik Hakları

Oturumlar sırasında üretilen Güvenlik Battaniyesi (yaklaşık 1x5 m), Kadınların Hayatı kolyeleri (500 adet), İlmekler Çözülürse Örtüsü (1.5 x5 metre) ve Geçim Günlüğü (500 sayfa) proje sonunda başta İstanbul olmak üzere farklı illerde sergilenecek.

Proje kapsamında katılımcı kulüpler ve TSKF ilişki ağlarını güçlendirmek amacıyla kadın, Roman, mülteci dernekleri, federasyonları/konfederasyonları ve platformlarla iletişim kuracak, belediyeler ve Belediyeler Birliği’ni proje hakkında bilgilendirecek, baroları ve Türkiye Barolar Birliği ziyaret ederek proje ve sevk olanakları hakkında bilgi alışverişinde bulunacak.

Ayrıca proje özetini, istatistiksel verileri ve Soru-Cevap oturumlarındaki hususları içeren, saha çalışmasına dayalı bir Odak Raporu hazırlanarak Bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, siyasi partiler ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına sunulacaktır.

Proje Takvimi

Uygulamacıların eğitimi: 
Mayıs-Ağustos 2022
Hazırlık Çalışmaları: Haziran-Ağustos
Sosyal Medya Kampanyası: 1 Eylül -11 Kasım
Proje Lansmanı: 7 Eylül (Mersin)
Eğitim Uygulamaları: 7 Eylül-31 Ekim
Sergi: 5-11 Kasım 2022 (İstanbul)