Burslar

BURSLARA İLİŞKİN VERİLER

 

Bursiyer Sayısı:268

Bursiyer Eğitim Dağılımı(kişi)

İÖ

11

Lise

26

Lisans

226

Lisans Üstü

4

Sertifika Eğitimi

1

Toplam Verilen Burs Sayısı268

Toplam Burs Maliyeti(TL)279586,00

Toplam Kurs Maliyeti(TL)0,00