Kadına Yönelik Şiddettin Önlenmesinde Sivil Toplum ve Baroların İşbirlikleri

Toplumsal bir sorun olan kadına yönelik şiddetin engellenmesi, bu konuda daha duyarlı olunması ve bu olaylara dikkat çekerek farkındalık ve kamuoyu oluşturulması için Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu 16 Günlük aktivizm kampanyası çerçevesinde düzenlenen ‘’Kadına Yönelik Şiddettin Önlenmesinde Sivil Toplum ve Baroların işbirlikleri” başlıklı toplantı TSKF Balat Kültür Evinde gerçekleşti. 
İKKD Koordinatörü Av. Nazan Moroğu, Av. Şükran Eroğlu ve TSKF Başkanı Sevil Koca‘nın konuşmacı oldukları toplantının moderatörlüğü Av. Hülya Kesim tarafından gerçekleştirildi. 

Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadelede Yasaların, Baroların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının etkisinin tartışıldığı ve oluşan işbirlikleri ile mücadelenin daha da güçlenileceği vurgusunun yapıldığı toplantı oldukça verimli geçti.